Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi tin học căn bản trình độ A - 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trung Kien
Ngày gửi: 13h:27' 21-05-2008
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A TIN HỌC - D? 2
PHẦN LÝ THUYẾT
Thời gian: 60 phút

Câu 1. Thiết bị xuất là
a) Màn hình, loa, máy in c) Màn hình, máy in, chuột
b) Màn hình, loa, bàn phím d) Màn hình, máyin, máy quét ảnh
Câu 2. Lệnh trở về thư mục gốc là:
a) cd c) cd..
b) cd/ d) cd\
Câu 3. Lệnh del dùng để:
a) Xóa thư mục c) Cả a, b đều đúng
b) Xóa tập tin d) Cả a, b đều sai
Câu 4. Để xóa thư mục không rỗng nên dùng lệnh
a) Move c) Del
b) Rd d) Deltree
Câu 5. Để xem tên tập tin trong sơ đồ thư mục, ta dùng lệnh tree với thông số:
a) /f c) /w
b) /p d) /o
Câu 6. Lệnh sao chép nhánh thư mục là:
a) Copy c) Xcopy
b) Diskcopy d) Move
Câu 7. Lệnh xóa tất cả các tập tin có phần tên là sen, phần kiểu là tùy ý trong thư mục hiện hành là:
a) del *sen c) del sen.*
b) del *.sen d) del sen*
Câu 8. Lệnh đổi tên thư mục là:
a) ren c) md
b) cd d) Cả a, b , c đều sai
Câu 9. Những loại thuộc tính tập tin là:
a) Chỉ đọc c) Ẩn
b) Hệ thống d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 10. Phát biểu nào đúng nhất:
a) Tập tin có khả năng chứa thư mục c) Thư mục có khả năng chứa thư mục
b) Thư mục có khả năng chứa tập tin d) Cả b, c đều đúng
Câu 11. Trong NC để trở về thư mục gốc, ta nhấn phím:
a) Ctrl + / c) Alt + /
b) Ctrl + d) Alt +
Câu 12. Trong NC để xem và thay đổi nội dung tập tin, ta nhấn phím:
a) F3 c) Cả a, b đều đúng
b) F4 d) Cả a, b đều sai
Câu 13. Trong NC để chọn các tập tin, ta dùng phím:
a) * c) Insert
b) / d) =

Câu 14. Trong NC để xóa tập tin, thư mục, ta nhấn phím:
a) F8 c) Cả a, b đều đúng
b) F1 d) Cả a, b đều sai
Câu 15. Trong NC ta phím F6 dùng để:
a) Xóa tập tin c) Cả a, b đều đúng
b) Xóa thư mục d) Cả a, b đều sai
Câu 16. Trong NC để chuyển thanh sáng qua cửa sổ khác, ta nhấn phím:
a) F2 c) Tab
b) F7 d) F6
Câu 17. Trong NC để tạo thư mục, ta nhấn phím:
a) F7 c) Cả a, b đều đúng
b) Shift + F4 d) Cả a, b đều sai
Câu 18. Trong NC để giải nén tập tin, ta nhấn phím:
a) Crtl + F5 c) Alt + F2
b) Alt + F6 d) Shift + F3
Câu 19. Trong NC để lưu nội dung tập tin, ta nhấn phím:
a) Crtl + F1 c) F3
b) F2 d) Ctrl + F2
Câu 20. Trong NC phím F5 dùng để:
a) Sao chép tập tin c) Cả a, b đều đúng
b) Sao chép thư mục d) Cả a, b đều sai
Câu 21. Để thoát khỏi Windows :
a) Alt + F4 c) Cả a, b đều đúng
b) Start , Shut down d) Cả a, b đều sai
Câu 22. Nhấp nút ( trên cửa sổ chương trình để :
a) Đóng cửa sổ và kết thúc chương trình c) Cả a, b đều đúng
b) Cực tiểu cửa sổ chương trình d) Cả a, b đều sai
Câu 23. Windows Explorer dùng để:
a) Quản lý văn bản c) Quản lý hình vẽ
b) Quản lý tập tin, thư mục d) Quản lý hình vẽ , văn bản
Câu 24. Paint có khả năng:
a) Vẽ hình c) Cả a, b đều đúng
b) Quản lý văn bản d) Cả a, b đều sai
Câu 25. Trong Paint để vẽ hình tròn, hình vuông ta phải nhấn:
a) Alt c) Ctrl
b) Shift d) Cả a, b, c đều sai
Câu 26. Trong Paint, để sao chép hình vẽ, ta dùng phím:
a) Shift c) Alt
b) Ctrl d) Cả a, b, c đều sai
Câu 27. Dùng mẫu cắt trong Paint để:
a) Dời hình c) Xóa hình
b) Sao chép hình d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 28. Vào Control panel dùng để:
a) Thay đổi font chữ c) Thay đổi chuột
b) Thay đổi dạng ngày giờ d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 29. Trong Windows Explorer để chọn các tập tin nằm liên tục, ta dùng phím:
a) Ctrl c) Shift
b) Alt d) Cả a, b, c đều sai
Câu 30. Tong Windows Explorer, để sao chép tập tin ta dùng lệnh:
a) Edit, Cut và Edit, Paste c) Edit, Copy và Edit, Cut
b) Edit, Copy và Edit, Paste d) Edit, Xcopy và Edit, Paste
Câu 31. Trong Winword, để Bật/ Tắt thanh công cụ vẽ, ta dùng lệnh:
a) View, Standard c) View, Toolbars, Drawing
b) View, Ruler d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 32. Trong Winword, để đổi văn bản được chọn thành in hoa, ta dùng lệnh :
a) Format, Change Case c) View, Replace
b) Format, Replace d) Table, Undo
Câu 33. Trong Winword, ta có thể:
a) Trộn các ô thành một ô c) Cả a, b đều đúng
b) Chia 1 ô thành nhiều ô d) Cả a, b đều sai
Câu 34. Trong Winword, lệnh chèn hình là:
a) Insert, Picture, Clip art c) View, Picture
b) Insert, Clip art d) View, Clip art
Câu 35. Trong Winword, ta :
a) Có khả năng đánh số trang tự động c) Cả a, b đều đúng
b) Tạo tiêu đề tự động cho mỗi trang d) Cả a, b đều sai
Câu 36. Trong Winword, để quét khối văn bản, ta dùng:
a) Chuột c) Cả a, b đều đúng
b) Phím d) Cả a, b đều sai
Câu 37. Trong Winword, để tạo ký tự to và thụt vào trong văn bản, ta dùng lệnh:
a) Format, Font c) Format, Change case
b) Format, Drop cap d) Edit, Font
Câu 38. Trong Winword, để di chuyển một phần văn bản qua nơi khác, ta dùng:
a) Ctrl + X và Ctrl + V c) Ctrl + C và Ctrl + X
b) Ctrl + C và Ctrl + V d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 39. Trong Winword, ta có thể:
a) Rút trích dữ liệu c) Cả a, b đều đúng
b) Thực hiện các phép tính phức tạp d) Cả a, b đều sai
Câu 40. Trong Winword, ta có khả năng:
a) Nhập văn bản c) Lập bảng
b) Vẽ hình d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 41. Trong Winword, để lưu tập tin vào đĩa, ta dùng:
a) Ctrl + H c) Ctrl + N
b) Ctrl + S d) Ctrl + O
Câu 42. Trong Winword, để tạo chỉ số trên, ta dùng:
a) Format, Font, Super Script c) Format, Drop cap
b) Format, Super Script d) Format, Underline
Câu 43. Trong Winword, để chia văn bản dạng cột báo, ta dùng lệnh:
a) View, Columns c) Format, Columns
b) Edit, Columns d) Insert, Columns
Câu 44. Trong Winword, Ctrl + Z dùng để:
a) Tạo chữ nghiêng c) Tạo chữ đậm
b) Canh chữ qua trái d) Hủy thao tác lệnh
Câu 45. Trong Winword, lệnh Format, Font có thể:
a) Tạo chỉ số trên c) Tạo chỉ số dưới
b) Ẩn chữ d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 46. Trong Excel, để bật/ tắt thanh công thức , ta dùng lệnh:
a) View, Ruler c) View, Toolbars
b) View, Formular bar d) Formular bar
Câu 47. Trong Excel, để hiệu chỉnh dữ liệu của ô, ta dùng:
a) F2 c) Cả a, b đều đúng
b) Nhấp chuột vào thanh công thức d) Cả a, b đều sai
Câu 48. Trong Excel, muốn xóa định dạng của ô, ta dùng lệnh:
a) Edit, Clear, Formats c) Edit, Delete, Formats
b) Edit, Delete d) Edit, Clear, Contents
Câu 49. Trong Excel, để đổi dạng dữ liệu từ dạng ngày, tháng , năm sang dạng số, ta dùng:
a) Format, Date c) Format, Number
b) Format, Cells, Number d) Format, Value
Câu 50. Trong Excel, ta có thể:
a) Trộn các ô thành 1 ô c) Rút trích
b) Vẽ hình d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 51. Trong Excel, một ô có thể có:
a) Dữ liệu c) Chú thích (comment)
b) Định dạng d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 52. Trong Excel, để chèn hàng trống, ta dùng:
a) Insert, Rows c) Cả a, b đều đúng
b) Insert, Columns d) Cả a, b đều sai
Câu 53. Trong Excel, lệnh Format, Cells có khả năng định dạng:
a) Chữ c) Khung
b) Nền d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 54. Trong Excel, hàm OR sẽ trả về TRUE nếu:
a) Tất cả đối số là TRUE (đúng) c) Cả a, b đều đúng
b) Có một đối số là TRUE (đúng) d) Cả a, b đều sai
Câu 55. Trong Excel, hàm nào tính max các ô thuộc vùng C12:C15
a) Max(C12;C15) c) Max(C12:C15)
b) Max(C2:C15) d) Max(C12,C15)
Câu 56. Trong Excel, ô C5 chứa chuỗi "ABCDEF" hàm left(c5,3) sẽ cho kết quả là:
a) "CDE" c) "DEF"
b) "CDEF" d) Cả a, b, c đều sai
Câu 57. Trong Excel, cho C5 chứa số 7, hàm nào là hợp lệ :
a) int(C5,2) c) mod(C5/2)
b) mod(C5,2) d) mod(C5)
Câu 58. Trong Excel, ô C5 chứa chuỗi "ABCDEF" hàm mid(c5,3,4) sẽ cho kết quả là:
a) "CDE" c) "DEF"
b) "CDEF" d) Cả a, b, c đều sai
Câu 59. Trong Excel, hàm nào tính tổng các ô thuộc vùng $E$5:$E$9, khi các ô thuộc vùng $B$5:$B$9 có ký tự đầu là C:
a) Sumif($B$5:$B$9,"C*") c) Sumif($B$5:$B$9,"C*",$E$5:$E$9)
b) Sumif($E$5:$E$9,"C*",$B$5:$B$9) d) Sumif($E$5:$E$9,"C*")
Câu 60. Trong Excel, công thức round(75314,-2) sẽ cho kết quả:
a) 75300 c) 75310
b) 75000 d) 75314

 
Gửi ý kiến