Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi Tin học lớp 3 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ái Thơ (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:17' 10-05-2015
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 254
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TH ĐOÀN QUÝ PHI
Kiểm tra cuối học kỳ II - năm học 2014 - 2015
Môn: Tin học – Quyển 1 (Thời gian thi lý thuyết 20 phút)
Họ và tên:......................................................................Lớp:......................................Câu 1: Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng hai phím nào?
A. Shift và Alt B. Alt và Caps Lock C. Shift và Caps Lock Alt và Ctrl
Câu 2: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo em sử dụng phím nào sau đây?
A. Phím Backspace B. Phím Delete C. Cả A và B D. Phím Enter
Câu 3: Để gõ hai từ Mùa hè trong các cách gõ sau, cách gõ nào đúng? ( theo kiểu Telex)?
A. Muas hee B. Mua1 he2 C. muaf hef D. Muaf hef
Câu 4: Để gõ hai từ Làng quê trong các cách gõ sau, cách gõ nào đúng? ( theo kiểu Vni)?
A. Lang2 que6 B. langf quee C. langf que6 D. Langf quee
Câu 5: Biểu tượng nào sau đõy là của phần mềm soạn thảo?
A.  B.  C.  D. 
Câu 6 Điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
Nhấn phím ................................. để xuống dòng
Trong soạn thảo, nếu xóa nhầm một chữ em .................................................. để chữ bị xóa nhầm xuất hiện trở lại
Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word, để xóa ký tự bên phải con trỏ soạn thảo em sử dụng phím …………………………..
Để gõ kí hiệu trên của phím hai kí hiệu, em .....................................................
Quy tắc gõ chữ có dấu: .....................................................................................TrƯỜNG TH ĐOÀN QUÝ PHI
Phần thực hành
Môn: Tin học – Quyển 1
(Thời gian thi thực hành 20 phút)
Em hãy soạn thảo đoạn ca dao SGK trang 96

ĐÁP ÁN
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Tin học – Quyển 1
A. Phần lý thuyết(mỗi câu đúng 0,5 đ)
Câu 1: C
Câu 2: A
Câu 3: D
Câu 4:A
Câu 5:B
Câu 6
Nhấn phím Enter để xuống dòng
Trong soạn thảo, nếu xóa nhầm một chữ em nhấn nút undo hoặc nhấn giữa phím Ctrl và phím Z để chữ bị xóa nhầm xuất hiện trở lại
Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word, để xóa ký tự bên phải con trỏ soạn thảo em sử dụng phím Delete
Để gõ kí hiệu trên của phím hai kí hiệu, em nhấn giữa phím Shift và phím 2 kí hiệu tương ứng
Quy tắc gõ chữ có dấu: Gõ chữ trước, gõ dấu sau


B. Phần thực hành
Gõ sai một lỗi hoặc định dạng sai một chỗ trừ 0,5 đ

 
Gửi ý kiến