Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI TN THPT 2020 MÔN SINH MÃ ĐỀ 216

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Thủy (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:55' 16-08-2020
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 308
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Để thi có 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 216

 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:

Câu 81: Gen B ở vi khuẩn gồm 1400 nuclêôtit, trong đó có 400 ađênin. Theo lí thuyết, gen B có 400 nuclêôtit loại:
A. timin B. uraxin C. xitôzin D. guanin
Câu 82: Loại axit nuclêic nào sau đây tham gia vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã?
A. tARN B. mARN C. rARN D. ADN.
Câu 83: Xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng; alen B quy định quà tròn, alen b quy định quả dài. Cho biết sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường, cây hoa trắng, quả dài có kiểu gen nào sau đây?
A aabb. B, aaBB. C. AABB D. AAbb
Câu 84: Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen là A và a. Cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?
A. XaY B. XaYA C. XYa D. XAya
Câu 85: Động vật nào sau đây hô hấp bằng phổi?
A. Giun đất. B. Cá rô. C. Châu chấu. D. Chim bồ câu.
Câu 86: Một loài thực vật có bộ NST 2n, hợp tử mang bộ NST 4n có thể phát triển thành thể đột biến nào sau đây?
A. Thể ba. B. Thế một. C. Thể tứ bội. D. Thể tam bội.
Câu 87: Menđen phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?
A. Ruồi giấm. B. Chim bồ câu. C. Khoai tây. D. Đậu Hà Lan.
Câu 88: Lại tế bào xôma của loài 1 có kiểu gen Dd với tế bào xôma của loài 2 có kiểu gen Ee, có thể thu được tế bào lại có kiểu gen:
A. DDee B. ddEE. C. ddEe D. DdEe.
Câu 89: Trong chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 3 thuộc bậc dinh dưỡng
A. cấp 3. B. cấp 2. C. cấp 1. D. cấp 4.
Câu 90: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen B và bộ tần số alen B là 2 và tần số alen b là q. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen BB của quần thể này là:
A. p2 B. 2pq C. q. D. 2p
Câu 91: Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?
A. Đa bội. B. Lệch bội. C. Chuyển đoạn. D. Di da bội.
Câu 92: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, 2 loại giao dE tử mang gen hoán vị là:
A. DE và dE. B. De và dE. C. De và de. D. DE và de.
Câu 93: Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của prôtêin?
A. Kēm. B. Clo C. Magiê. D. Nitơ.
Câu 94: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật phân giải?
A. Động vật ăn động vật. B. Vi khuẩn hoại sinh. C. Động vật ăn thực vật. D. Thực vật.
Câu 95: Theo lí thuyết, nếu phép lại thuận là ♂ Cây quả đỏ x ♀ Cây quả vàng thì phép lai nào sau đây là phép lại nghịch?
A. ♂ Cây quả vàng x ♀ Cây quả đỏ. B. ♂ Cây quả đỏ x ♀ Cây quả vàng
C. ♂ Cây quả đỏ x ♂ Cây quả đỏ, D. ♂ ở Cây quả vàng x ♂ Cây quả vàng.
Câu 96: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất,
 
Gửi ý kiến