Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi toan 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Hằng Linh
Ngày gửi: 21h:18' 22-04-2021
Dung lượng: 361.5 KB
Số lượt tải: 925
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 4
ĐỀ 1
Câu 1( 6 điểm): Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
1. (1 điểm) (MĐ1) Số năm mươi hai nghìn tám trăm linh bảy viết là:
A. 52087 B. 52078 C. 52807 D. 52708
2. (1 điểm) (MĐ1) Giá trị của chữ số 6 trong số 235 467 là:
A. 6
B. 60
C. 600
D. 6000

3. (1 điểm) (MĐ1) 5 tấn 73kg = .....kg. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 5037
 B. 573
 C. 5730
D. 5073

4. (1 điểm) (MĐ1) 3m2 70dm2 = .....dm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 3070
 B. 370
C. 3007
D. 307

5.(1 điểm) (MĐ1) Kết quả của phép trừ 867 569 - 98 432 là:
A. 769 137
 B. 769 317
C. 137 769
D. 769 237

6. ( 1 điểm): (MĐ3)
Mẹ và con hái được tất cả là 180 quả cam, biết rằng số quả cam của mẹ hái nhiều hơn số quả cam của con hái là 42 quả. Mẹ hái được số quả cam là :
A, 138 quả B, 222 quả C, 111 quả D, 153 quả
Câu 2( 1,5 điểm): Đặt tính rồi tính: (MĐ2)
386259 + 260837
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
417 ( 423
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
........................................
.........................................
2145 : 33
...........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
........................................
.........................................

Câu 3 ( 1,5 điểm): (MĐ3)
Cho hình vẽ bên, biết ABCD và BMNC là các hình vuông cạnh 8 cm. Viết tiếp vào chỗ chấm
- Đoạn thẳng AD song song với cácđoạn thẳng : ...................................
- Viết phép tính, tính diện tích hình chữ nhật

AMND ? 8cm 8cm
..................................................................
Câu 4: (1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 140 m, chiều rộng kém chiều dài 10m. Cứ 100m2 người ta thu hoạch được 50 kg lúa. Tính số lúa thu hoạch từ mảnh đất đó. (MĐ4)
Bài giảiĐỀ 2
Câu 1( 7 điểm): Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
1. (1điểm) Trong các số sau, số nào lớn nhất: (M1)
A. 85316 B.81536 C.83651 D. 86315
2. (1điểm)Trong số 9 352 471: chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào? (M1)
A. Hàng trăm, lớp đơn vị B. Hàng nghìn, lớp nghìn
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn
3. (1 điểm) Các số dưới đây số nào chia hết cho 2 ? (M1)
A. 659 450 B. 904 115 C. 709 63 D. 559 681
4. (1 điểm) Trung bình cộng của: 12cm, 13cm, 16cm, 27cm là: (M2)
A. 17 B.17cm C.68cm D. 68
5. (1 điểm) 4 ngày 7 giờ = ..............giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2)
A. 47 B. 11 C. 103 D. 247
6. (1 điểm ) Cho tứ giác MNPQ như hình vẽ, góc vuông thuộc đỉnh nào sau đây?  (M2)
 A. góc đỉnh M      B.góc đỉnh P     C. gócđỉnh Q   D. góc đỉnh N
7. (1 điểm) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 2,3,5,9. (M4)
A. 450 B. 900 C. 180 D.980
Câu 2: Tính giá trị của biểu thức sau: : (1.5điểm).(M3)
a.726 485 – 345 x 32; b. 86425 + 308 x 563; c.
 
Gửi ý kiến