Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI TOÁN 9 HỌC KÌ I TỈNH THANH HÓA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hùng Cường
Ngày gửi: 11h:41' 31-12-2016
Dung lượng: 205.0 KB
Số lượt tải: 3814
Số lượt thích: 1 người (trần thanh thủy)
Sở giáo dục và Đào tạo
THANH HóA
 KHảO SáT chất lượng học kì i năm học 2016 - 2017
Môn: TOÁN - Lớp 9 THCS
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ, tên học sinh: ............................................................................................... Lớp:................. Trường:.............................................................
Số báo danh


Giám thị 1

Giám thị 2

Số pháchĐiểm

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Số phách


Đề
Câu 1: (2,0 điểm).
a/ Thực hiện phép tính: 
b/ Với giá trị nào của m thì hàm số y = (m – 1)x + 3 đồng biến.
Câu 2: (2,0 điểm). Cho 
a/ Rút gọn A..
b/ Tìm các giá trị của x để A < 0.
Câu 3: (2,0 điểm). Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a/  b/ 
Câu 4: (3,0 điểm). Cho đường tròn tâm O bán kính R và một điểm M nằm ngoài đường tròn. Qua M kẻ tiếp tuyến MA với đường tròn (A là tiếp điểm). Tia Mx nằm giữa MA và MO cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm C và D (C nằm giữa M và D). Gọi I là trung điểm của dây CD, kẻ AH vuông góc với MO tại H.
a/ Tính OH. OM theo R.
b/ Chứng minh: Bốn điểm M, A, I , O cùng thuộc một đường tròn.
c/ Gọi K là giao điểm của OI với HA. Chứng minh KC là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).
Câu 5: (1,0 điểm). Cho . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sở giáo dục và Đào tạo
THANH HóA
 KHảO SáT chất lượng học kì i năm học 2016 - 2017
Môn: TOÁN - Lớp 9 THCS
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ, tên học sinh: ............................................................................................... Lớp:................. Trường:.............................................................
Số báo danh


Giám thị 1

Giám thị 2

Số pháchĐiểm

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Số phách


Câu 1: (2,0 điểm).
a/ Thực hiện phép tính: 
b/ Với giá trị nào của n thì hàm số y = (n – 1)x – 3 nghịch biến.
Câu 2: (2,0 điểm). Cho 
a/ Rút gọn B.
b/ Tìm các giá trị của y để B > 0.
Câu 3: (2,0 điểm). Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a/  b/ 
Câu 4: (3,0 điểm). Cho đường tròn tâm O bán kính R và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tia Ax nằm giữa AB và AO cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm C và D (C nằm giữa A và D). Gọi M là trung điểm của dây CD, kẻ BH vuông góc với AO tại H.
a/ Tính OH. OA theo R.
b/ Chứng minh: Bốn điểm A, B, M, O cùng thuộc một đường tròn.
c/ Gọi E là giao điểm của OM với HB. Chứng minh ED là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).
Câu 5: (1,0 điểm). Cho . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
THANH HOÁ HỌC K Ì I LỚP 9 THCS - NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn Toán - Đề A
Câu
Hướng dẫn chấm
Biểu điểm

Câu 1
(2 điểm)
a/ 
b/ Hàm số y = (m – 1)x + 3 đồng biến ( m – 1 > 0 ( m > 1
1,0
1,0


Câu 2 (2,0điểm)

a/ Rút gọn: 
Vậy: 
b/ ĐKXĐ:
 
Gửi ý kiến