Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi toán cuối năm 2018-2019.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Nhung
Ngày gửi: 14h:38' 15-04-2019
Dung lượng: 198.0 KB
Số lượt tải: 2411
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
Lớp: 3B NĂM HỌC: 2018 - 2019
Họ Và tên:……………………….. Môn: Toán
GV: Cao Thị Nhung
Điểm
 Lời nhận xét của giáo viên


…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………...


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số nào lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:
A. 42 630. B. 42 063. C. 42 603. D. 42 360.

Câu 2: Số liền sau của số 65 590 là:
A. 65 591. B. 65 589. C. 65 500. D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông đó?
A. 25cm. B. 25cm2. C. 20cm. D. 20cm2.

Câu 4: a) Số lớn nhất có năm chữ số là: ……….
b) Số bé nhất có năm chữ số là: ……….
Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 73m B. 730m C. 703m D. 370m
Câu 6: Đặt tính rồi tính:
32564 + 13729 86247 – 52629 17092 x 4 8496 : 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 7: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI :
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………
Câu 8: Tính giá trị của biểu thức:
1031 x 6 + 2718 57353 – 1672 : 4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Một đội công nhân đào đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét đường. Hỏi trong 7 ngày đội công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường ?

Tóm tắt Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho biết hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác ?
Trả lời: Có………hình tam giác.


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI HKII - Lớp 3
Năm học : 2018- 2019

Câu 1: (1 đ) Số nào lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630
A. 42 630.
Câu 2: (1 đ) Số liền sau của số 65 590 là:
A. 65 591.
Câu 3: (1 đ) Một hình vuông có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông đó?
B. 25cm2
Câu 4: (0,5 đ) a) Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999
(0,5 đ) b) Số bé nhất có năm chữ số là: 10000
Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
B. 730m
Câu 6: Đặt tính rồi tính: (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
32564 86247 17092 8496 6
+ 13729 - 52629 x 4 24 1416
46293 33618 68368 09
36
0

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)
1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672 : 4 = 57353 – 418
= 8904 = 56935
Câu 8: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI :
a) (0,5 đ) Theo thứ tự từ bé đến lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI
b) (0,5 đ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II
Câu 9: Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.
Tóm tắt Bài giải
5 ngày : 1615 mét đường Số mét đường đào được trong 1 ngày là:
7 ngày : .... mét đường ? 1615 : 5 = 323 (m)
Số mét đường đào được trong 7 ngày là:
323 x 7 = 2261 (m
 
Gửi ý kiến