Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI TOAN HKI DE 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Xuan Trong
Người gửi: Mai Xuan Trong
Ngày gửi: 19h:23' 10-12-2010
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2010- 2011
Môn : Toán Lớp 6 Thời gian làm bài 90 phút
ĐỀ SỐ 5
Phần I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: (0.5đ) Nếu điểm M và điểm N nằm trên hai tia đối nhau gốc O thì:
A. Điểm O nằm giữa 2 điểm M và N B. Điểm M nằm giữa 2 điểm O và N
C. Điểm N nằm giữa 2 điểm O và M D. Điểm O nằm giữa 2 điểm O và M
Câu 2: (0.5đ) Kết quả của phép toán (-27) + 8 là
A, 35 B, - 35 C, 19 D, -19
Câu 3: (0.5đ) Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu trung điểm
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4: (0.5đ) Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng khi đó có thể xảy ra trường hợp nào?
A. A nằm giữa B và C B. C nằm giữa A và B C. B nằm giữa A và C D.Cả a, b, c
Câu 5: (0.5đ) Tính giá trị của x biết 
A. x = 12 hoặc x = -12 B. x = 2 hoặc x = -2 C. x = 2 hoặc x = -12 D. x = 12 hoặc x = -2
Câu 6: (0.5đ) Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OA = 6cm; OB = 3cm
a. OA = OB b. OB = AB c. OB > OA d. OB < OA
Câu 7: (0.5đ) Kết quả của phép tính – 3 – 10 + 2 bằng:
A. – 15 B. – 13 C. –11 D. 11
Câu 8: (0.5đ) Tổng, hiệu nào sau đây không chia hết cho 6 ?
A. 48 + 54.
B. 80 + 17 + 9.
C. 54 – 36.
D. 60 – 14.

Phần II – Tự luận (6 điểm)
Câu 9 :(1.0 điểm). Thực hiện phép tính:
A = [504 – (52. 8 + 70) : 33 + 6] : 125
Câu 10 :(2.0 điểm).
a) Tìm x, biết: 2x – 138 = 23. 32
b) Tính nhanh: 34. 75 + 75. 66 – 65. 100
Câu 11: (1.5 điểm) Một tổ dân phố có khoảng từ 150 đến 200 người. Khi chia thành các nhóm 3 người, 4 người, 5 người thì vừa đủ. Tím số người có trong tổ dân phố đó.
Câu 12 :(1.5 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 7 cm; OB = 3 cm.
a.Tính AB.
b.Cũng trên Ox lấy điểm C sao cho OC = 5 cm. Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
c.Tính BC; CA.
d.Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng nào 
Gửi ý kiến