Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI TOAN HOC KI I DE 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Xuian Trong
Người gửi: Mai Xuan Trong
Ngày gửi: 19h:00' 10-12-2010
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2010- 2011
Môn : Toán Lớp 6 Thời gian làm bài 90 phút
ĐỀ SỐ 1
Phần I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: (0.5đ) Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?
A. 32 B. 42 C. 52 D. 62
Câu 2: (0.5đ) Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30?
A. 8 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 3: (0.5đ) Kết quả sắp xếp cỏc số -2; -3; -102; -99 theo thứ tự tăng dần là?
A. -2; -3; -99; -102 B. -102; -99; -2; -3
C. -102; -99; -3; -2 D. -99; -102; -2; -3
Câu 4: (0.5đ) Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là:
A. -789 B. -987 C. -123 D. -102
Câu 5: (0.5đ) Cho tập hợp A = {3; 7}. Ký hiệu nào sau đây là đúng?
A. {3} A B. {7} A C. {3} A D. 7  A
Câu 6: (0.5đ) Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 17 B. 9 C. 77 D. 57
Câu 7: (0.5đ) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:
A. Khụng cú điểm chung nào B. Cú 1 điểm chung
C. Cú 2 điểm chung D. Cú vụ số điểm chung
Câu 8: (0.5đ) Cho đoạn thẳng AB = 2cm. Lấy điểm C sao cho A là trung điểm đoạn BC; lấy điểm D sao cho B là trung điểm đoạn AD. Độ dài đoạn thẳng CD là:
A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm
Phần II – Tự luận (6 điểm)
Câu 9 :(1.0 điểm). Thực hiện phép tính:
A = 80 - (4 . 52 - 3 . 23)
Câu 10 :(2.0 điểm).
a) Tìm x, biết: 12 (x - 1) : 3 = 43 + 23
b) Tính nhanh: 29.8 + 50.2 + 31.8
Câu 11: (1.5 điểm) Một trường tổ chức cho khoảng 800 đến 900 học sinh tham quan. Tính số học sinh biết rằng nếu xếp 35 người hoặc 40 lên xe thì vừa đủ.
Câu 12 :(1.5 điểm) Trên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 12cm
a/ Điểm A có nằm giữa 2 điểm O và B không ? Vì sao ?
b/ So sánh AB và OA.
c/ Điểm A có là trung điểm OB không ? Vì sao ?


 
Gửi ý kiến