Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi Toán lớp 7- Kì 1-Tham khảo ra theo MT Q Nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sáng tác
Người gửi: Trần Hứa (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:04' 03-01-2019
Dung lượng: 147.5 KB
Số lượt tải: 241
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KỲ I (Đề 1)
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 60 phút
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5điểm) Chọn kết quả đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các số dưới đây số hữu tỉ là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 2 . Cho biết 2x = 5y (x; y 0). Khi đó:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 3. Biểu thức viết gọn về lũy thừa ta được:
A. x9
B. x4
C. 9x
D. x3

Câu 4. Cho biết: . Số thích hợp điền vào ô vuông là:
A. - 4
B. 2
C. - 2
D. 1

Câu 5. Giá trị của biểu thức bằng:
A. 36
B. 4
C. 6
D. 2

Câu 6. Điểm nào dưới đây thuộc trục Ox:
A. (1; 2)
B. (0; - 2)
C. (3; 0)
D. (0 ; 3)

Câu 7: Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi x = 4 thì y = - 6. Khi đó hệ số tỉ lệ của y đối với x bằng:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8: Cho hàm số . Giá trị của f(- 2) bằng :
A. 2
B. - 8
C. 8
D. - 2

Câu 9. Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch được cho ở bảng sau:
x
– 2
– 1

1

y

5Giá trị của x và y lần lượt ở hai ô vuông bằng:
A. 2 và 5
B. 5 và 2
C. – 2 và 5
D. 2 và – 5

Câu 10: Một đường thẳng cắt hai phân biệt. Số cặp góc so le trong, đồng vị và trong cùng phía lần lượt là:
A. 2; 4; 2
B. 2; 2; 4
C. 4; 2; 2
D. 4; 8; 4

Câu 11. Trong các phát biểu sau, phát biểu không đúng với nội dung tiên Ơclit.
A. Nếu qua điểm M ở ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.
B. Qua một điểm ở ngoài mộtđường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
C. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng a có nhiều nhất một đường thẳng song song với a
D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.


Câu 12: Cho biết a // m và m p, khi đó:
A. a // p
B. a p
C. m // p
D. a m

Câu 13. Phát biểu sai là:
A. Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
B. Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau.
C. Góc ngoài của một tam giác bao giờ cũng lớn hơn góc của tam giác đó.
D.Số góc tù nếu có của một tam giác nhiều nhất là 1 góc

Câu 14. Cho hai tam giác ABC và MNP có . Để theo trường hợp góc – cạnh – góc cân có thêm điều kiện:
A. AB = MN và 
B. AB = MN và 
C. AC = MP và 
D. BC = NP và 

Câu 15: Cho biết . Cách viết đúng là:
A. 
B. 
C. 
D. 

B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm)
Tính giá trị biểu thức: 
b) Biết rằng và . Tính tỉ số .
Bài 2.(1,0 điểm)
Cùng một số tiền mua được 51 m vải loại I thì mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I ?
Bài 3. (0,5 điểm) (xem hình bên) Biết: , 
và AD DC
Chứng minh AB // CD.
Chứng minh AD AB
Bài 4. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác góc ABC cắt AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA.
Chứng minh và DE 
No_avatar

cho con hỏi ai biết giải câu 1 b ko ạ

 

Avatar

2019y=2018z => y / z = 2018 / 2019 kết hợp với (x + y) / (z + t) = 2018 / 2019 suy ra (x + y) / (z + t) = y / z= 2018 / 2019 . Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được (x + y) / (z + t) = y / z = (x + y - y) / z + t - z) = 2018 / 2019 => x / t = 2018 / 2019

 
Gửi ý kiến