Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI TOÁN + TV LỚP 2 - CUỐI NĂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nga
Ngày gửi: 22h:17' 25-04-2017
Dung lượng: 136.0 KB
Số lượt tải: 3252
Số lượt thích: 5 người (Bùi Nhật Minh, Đỗ Thị Thanh Tâm, Lê Thị Kim Cương, ...)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC NĂM HỌC

Năm học: 2016 - 2017

Môn: Toán - Lớp 2
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên : ............................................................................................ Lớp : .................

Điểm
Bằng số:
Người chấm bài (Kí, ghi rõ họ tên)Bằng chữ:I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1. . (0,5 điểm) Số 815 đọc là :
A. Tám trăm mười năm.
 B. Tám trăm mười lăm.
 C. Tám trăm năm

Câu 2. . (0,5 điểm) Chín trăm hai mươi bảy được viết là :
A. 227
B. 937
C. 927
D. 717

Câu 3. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 24
b) 45
c) 5
d) 76

 9
 9
 4
 9

 33
 46
 25
 67

Câu 4: (0,5 điểm) Số tròn chục liền sau 80 là:
A. 90
B. 79
C. 70
D. 81

Câu 5: (0,5 điểm) Số liền trước của số 80 là:
A. 82
B. 81
C. 79
D. 78

Câu 6. (0,5 điểm) Kết quả đúng của x - 34 = 10 là:
A. 54
B. 44
C. 34
D. 24

Câu 7. (0,5 điểm) Kết quả phép tính 71 - 29 là:
A. 52
B. 43
C. 42
D. 32

Câu 8 (0,5 điểm) Kết quả phép tính 21 : 3 + 20 là:
A. 27
B. 33
C. 23
D. 63

Câu 9. (0,5 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 40 dm = ......m

A. 40m
B. 400m
C. 4 m
D. 4000m


Câu 10. (0,5 điểm) Biết độ dài các cạnh là: AB = 25cm; BC = 20cm; AC = 35cm .
Chu vi hình tam giác là:
A. 80cm
 B. 100cm

C. 8 dm
D. 800 cm

Câu 11: (1 điểm) Hình bên có mấy hình chữ nhật ?
2 hình chữ nhật
3 hình chữ nhật
4 hình chữ nhật
5 hình chữ nhật

Câu 12. (1 điểm) Thùng thứ nhất có 18 l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 4l dầu. Thùng thứ hai có số lít dầu là:
A. 12l
 B. 22l
C. 32 l
D. 14 l

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1. Tính (1,5điểm)
532 + 246
..................................
..................................
..................................
..................................
 486 – 36
.................................
..................................
..................................
..................................
 86 – 39
.................................
..................................
..................................
..................................

Câu 2: (0,5 điểm) Điền dấu thích hợp ( > ; < ; = ) vào chỗ chấm.

6 + 8 …… 18 - 3 7 + 5 …. 4 x 3

Câu 3. (1 điểm)
Việt có số bi là số liền sau của số 44 , đem chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy viên bi?
Bài giải

………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..................................................................................................………


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA


CUỐI HỌC NĂM HỌC


Năm học: 2016 – 2017


Môn: Toán – Lớp 2

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng
Câu
Đáp án
Điểm
Câu
Đáp án
Điểm

1
B
0,5
7
C
0,5

2
C
0,5
8
A
0,5

3
A.đ; B.s; C.đ; D.s
0,5
9
C
0,5

4
A
0,5
10
A
0,5

5
C
0,5
11
D
1

6
B
0,5
12
B
1


II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.
532
486

 246
 36

 778
 450

Câu
 
Gửi ý kiến