Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021 - MÃ 216 - GIẢI CHI TIẾT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyến Tuấn Anh
Ngày gửi: 23h:00' 11-07-2021
Dung lượng: 72.1 KB
Số lượt tải: 1243
Số lượt thích: 1 người (Trần Thanh Hiệp)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh :........................................................ Số báo danh : ..........................
*Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
*Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41. Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
A. Cr2O3. B. K2Cr2O7. C. CrO. D. KCrO2.
Câu 42. Sắt(II) oxit là chất rắn màu đen. Công thức của sắt(II) oxit là
A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe(OH)3. D. Fe(OH)2.
Câu 43. Công thức phân tử của axit fomic là
A. C2H4O2. B. C2H6O2. C. CH4O. D. CH2O2.
Câu 44. Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxit nào sau đây?
A. CaO. B. CuO. C. K2O. D. Na2O.
Câu 45. Chất nào sau đây là tripeptit?
A. Gly-Ala B. Gly-Ala-Val. C. Ala-Val. D. Val-Gly.
Câu 46. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Ca B. Fe C. Cu. D. Ag.
Câu 47. Natri clorua được dùng để làm gia vị thức ăn, điều chế natri, xút, nước Gia-ven. Công thức của natri clorua là
A. Na2CO3. B. KCI. C. NaHCO3. D. NaCl.
Câu 48. Chất nào sau đây là muối trung hòa?
A. NaHSO4. B. Na2SO4. C. NaHCO3. D. NaOH.
Câu 49. Ở nhiệt độ thường kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. KCI. B. NaNO3. C. Na2SO4. D. KOH.
Câu 50. Cặp chất nào sau đây gây nên tính cũng vĩnh cửu của nước?
A. NaNO3, KHCO3. B. NaNO3, KNO3. C. NaHCO3, KNO3. D. MgCl2, CaSO4.
Câu 51. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. H2SO4. B. Al(OH)3. C. KCI. D. KOH.
Câu 52. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Tinh bột. D. Fructozơ.
Câu 53. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Pb2+. B. Ag+. C. Mg2+. D. Cu2+.
Câu 54. Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Polibutadien. B. Polietilen.
C. Poli(vinyl clorua). D. Xenlulozơ.
Câu 55. Este X được tạo bởi ancol metylic và axit axetic Công thức của X là
A. CH3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. HCOOCH3.
Câu 56. Kim loại nào sau đây bị thụ động trong axit sunfuric đặc, nguội?
A. Al. B. Cu. C. Mg. D. Ag.
Câu 57. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?
A. Glyxin. B. Alanin. C. Valin. D. Lysin.
Câu 58. Khi đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch (như than đá, dầu mỏ, khi đốt) thường sinh ra khí X. Khí X không màu, có mùi hắc, độc, nặng hơn không khí và gây ra mưa axit. Khí X là
A. SO2. B. N2. C. O2. D. CH4.
Câu 59. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
A. Hg. B. Ag. C. Li. D. Cu.
Câu 60. Số nguyên
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓