Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA 2020 - MĐ 217

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Cu Bin
Ngày gửi: 07h:50' 11-08-2020
Dung lượng: 210.0 KB
Số lượt tải: 3393
Số lượt thích: 3 người (Trần Hồng Phong, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Thị Thủy)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
(Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề )


Họ, tên thí sinh:....................................................................
Số báo danh:.........................................................................

Mã đề thi 217Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaHCO3 sinh ra khí CO2?
A. HCl B. Na2SO4 C. K2SO4 D. KNO3
Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước Br2?
A. Butan B. Metan C. Etilen D. Propan
Dung dịch nào sau đây tác dụng được với Al(OH)3?
A. BaCl2 B. KCl C. NaOH D. KNO3
Số nhóm cacboxyl (COOH) trong phân tử alanin là
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A. CH3COOH B. NaOH C. H2SO4 D. NaCl
Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2?
A. BaO B. Mg C.Ca(OH)2 D. Mg(OH)2
Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaOH B. Na2SO4 C.Mg(NO3)2 D. HCl
Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Na B. Ba C. Mg D. Ag
Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A.Poli(vinyl clorua) B. Polietilen
C.Poli(hexametylen ađipamit) D. Polibutađien
Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Mg2+ B. Zn2+ C. Al3+ D. Cu2+
Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?
A. Fe2O3 B.FeO C.Fe(OH)2 D. Fe(NO3)2
Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Mg B. Na C. Be D. Fe
Thủy phân tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là
A. C15H31COONa B. C17H33COONa C. HCOONa D. CH3COONa
Hidro sulfua là chất khí rất độc, khi thải ra môi trường thì gây ô nhiễm không khí. Công thức của hidro sulfua là
A. CO2 B. H2S C. NO D. NO2
Số nguyên tử hidro trong phân tử fructozơ là
A. 10 B. 12 C. 22 D. 6
Chất X có công thức FeO. Tên gọi của X là
A.sắt (III) hidroxit B. sắt (II) oxit C.sắt (II) hidroxit D. sắt (III) oxit
Canxi hidroxit được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Công thức của canxi hidroxit là
A.Ca(OH)2 B. CaO C. CaSO4 D. CaCO3
Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Axit glutamic B. Metylamin C. Anilin D. Glyxin
Tên gọi của este CH3COOC2H5 là
A. etyl fomat B. etyl axetat C. metyl axetat D. metyl fomat
Chất nào sau đây được dùng làm mềm nước có tính cứng tạm thời?
A. CaCl2 B. NaCl C. NaNO3 D.Ca(OH)2
Phát biểu nào sau đây sai?
A. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit
B. Protein được tạo nên từ các chuổi peptit kết hợp lại với nhau
C. Amino axit có tính chất lưỡng tính
D. Đipeptit có phản ứng màu biure
Có bao nhiêu tơ tổng hợp trong các tơ: capron, visco, nitron, nilon-6,6?
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Cho 1,5 gam H2NCH2COOH tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 1,94 B. 2,26 C. 1,96 D. 2,28
Polisaccarit X là chất
 
Gửi ý kiến