Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi trắc nghiệm mũ logarit chương 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khánh Duy
Ngày gửi: 10h:45' 06-10-2016
Dung lượng: 202.5 KB
Số lượt tải: 1612
Số lượt thích: 2 người (Trần Thị Kim Thu, Nguyễn Thị Thúy)
BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM 5
Câu 1: Giá trị biểu thức
-9 B. 9 C. -10 D. 10
Câu 2: Biểu thức x > 0) viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là
A. B. C. D.
Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. B.
C. D.
Câu 4: Cho K = Biểu thức rút gọn của K là:
A. x B. 2x C. x + 1 D. x - 1
Câu 5: Rút gọn biểu thức: ta được:
A. 9a2b B. -9a2b C. D. Kết quả khác
Câu 6: Hàm số y = có đạo hàm là:
A. y’ = B. y’ = C. y’ = D. y’ =
Câu 7: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định?
A. y = x-4 B. y C. y = x4 D. y =

Câu 8: Hàm số y = có đạo hàm là:
A. y’ = B. y’ = C. y’ = D. y’ =
Câu 9: Cho hàm số y = Đạo hàm f’(x) có tập xác định là:
A. R B. (0; 2) C. (-(;0) ( (2; +() D. R{0; 2}
Câu 10: Cho a > 0 và a ( 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. có nghĩa với (x B. loga1 = a và logaa = 0
C. logaxy = logax.logay D. (x > 0,n ( 0)
Câu 11: Cho a > 0 và a ( 1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. B.
C. D.
Câu 12: Cho Khi đó tính theo a là:
A. 3a + 2 B. C. 2(5a + 4) D. 6a - 2
Câu 13: Cho logKhi đó tính theo a và b là:
A. B. C. a + b D.
Câu 14: Tập hợp các giá trị của x để biểu thức có nghĩa là:
A. (0; 1) B. (1; +() C. (-1; 0) ( (2; +() D. (0; 2) ( (4; +()
Câu 15: Hàm số y = có tập xác định là:
A. (0; +() {e} B. (0; +() C. R D. (0; e)
Câu 16: Cho f(x) = Đạo hàm f’(0) bằng:
A. 2 B. ln2 C. 2ln2 D. -2ln2
Câu 17: Hàm số f(x) = có đạo hàm là:
A. B. C. D
Câu 18: Cho y = Hệ thức giữa y và y’ không phụ thuộc vào x là:
A. y’ - 2y = 1 B. y’ + ey = 0 C. yy’ - 2 = 0 D. y’ - 4ey = 0
Câu 19: Hàm số y = có đạo hàm là:
A. y’ = x2ex B. y’ = -2xex C. y’ = (2x - 2)ex D. -x2ex
 
Gửi ý kiến