Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC HK 2 RẤT HAY

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TỔ HÓA - SINH
Người gửi: Phạm Lê Thanh
Ngày gửi: 08h:46' 13-03-2010
Dung lượng: 103.0 KB
Số lượt tải: 1507
Số lượt thích: 2 người (Đỗ Thị Hương Thơm, Đinh Thị Kim Quyên)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II
MÔN THI SINH HỌC - KHỐI 10 ( CƠ BẢN )
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 113


1. Chất khí cần thiết cho quá trình quang hợp là
A. O2. B. CO2. C. Cả A, B và C D. H2.
2. Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào. Thời gian 1 thế hệ là 20phút, số tế bào trong quần thể sau 2h là :
A. 104.24. B. 104.25 C. 104.23. D. 104.26
3. Trong sơ đồ chuyển hoá
CH3CH2OH + O2 -----> X + H2O + Năng lượng
Vậy X là :
A. rượu etanol B. axit lactic. C. axit axetic D. axit xitric
4. Virut có cấu tạo gồm :
A. có vỏ prôtêin và ADN. B. có vỏ prôtêin và ARN
C. vỏ prôtêin ,axit nuclêic và có thể có vỏ ngoài. D. có vỏ prôtêin, ARN và có thể có vỏ ngoài
5. Trong kì trung gian giữa 2 lần phân bào rất khó quan sát NST vì
A. các NST tương đồng chưa liên kết thành từng cặp.
B. NST ra khỏi nhân và phân tán trong tế bào chất.
C. NST tháo xoắn hoàn toàn, tồn tại dưới dạng sợi rất mảnh
D. NST chưa tự nhân đôi
6. Sự trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng xảy ra vào kỳ ?
A. đầu I. B. sau I. C. giữa I. D. đầu II.
7. Chu kỳ tế bào bao gồm các pha theo trình tự
A. S, G1, G2, nguyên phân. B. G1, G2, S, nguyên phân C. G2, G1, S, nguyên phân. D. G1, S, G2, nguyên phân
8. Trong quá trình phân bào của vi khuẩn, sau khi tế bào tăng kích thước, khối lượng, màng sinh chất gấp nếp tạo thành hạt :
A. glioxixôm. B. lizôxôm. C. mêzôxôm. D. ribôxom.
9. Từ 1 tế bào ban đầu, qua k lần phân chia nguyên phân liên tiếp tạo ra được
A. 2k tế bào con . B. 2k tế bào con C. k – 2 tế bào con. D. k/2 tế bào con.
10. Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở kỳ
A. sau . B. cuối. C. giữa. D. đầu.
11. Đặc điểm của các bào tử sinh sản của vi khuẩn là :
A. có vỏ, màng, hợp chất canxi dipicolinat. B. có màng,không có vỏ, có canxi dipicolinat.
C. có màng,không có vỏ và canxi dipicolinat. D. không có vỏ, màng, hợp chất canxi dipicolinat.
12. Sự kiện nào dưới đây không xẩy ra trong các kì nguyên phân?
A. tái bản AND. B. phân ly các nhiễm sắc tử chị em C. tách đôi trung thể. D. tạo thoi phân bào
13. Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là :
A. H2O; ATP; O2 B. C6H12O6. C. C6H12O6; H2O; ATP. D. C6H12O6.; O2;
14. Đối với vi khuẩn lactic, nước rau quả khi muối chua là môi trường
A. bán tổng hợp. B. không phải A, B, C. C. tổng hợp. D. tự nhiên.
15. Nấm và các vi khuẩn không quang hợp dinh dưỡng theo kiểu
A. hoá dị dưỡng. B. hoá tự dưỡng. C. quang dị dưỡng. D. quang tự dưỡng.
16. Các hình thức sinh sản chủ yếu của tế bào nhân sơ là :
A. phân đôi bằng nội bào tử, bằng ngoại bào tử. B. phân đôi nảy chồi, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính.
C. phân đôi bằng nội bào tử, nảy chồi. D. phân đôi bằng ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi.
17. Trong quá trình sinh trưởng của vi sinh vật, các nguyên tố cơ bản: C, H, 0, N, S, P có vai trò
A. hoạt hoá enzim. B. kiến tạo nên thành phần tế bào. C. cân bằng hoá thẩm thấu. D. là nhân tố sinh trưởng.
18. Vi sinh vật quang dị
No_avatar
không co co dap an à
No_avatar

không có đáp án thì như nhau

 

Avatar

sao lại ghi Bộ GD nhỉ?

No_avatar

ai có đáp án koLè lưỡi

 
Gửi ý kiến