Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM- VẬT LÍ 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Long (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:09' 08-12-2011
Dung lượng: 101.0 KB
Số lượt tải: 2265
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS THÁI HÒA
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn: Vật lí 9

Câu 1. Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song là:
A. I = I1 + I2 B. I = I1 = I2 C. I = U/R D. I = P/U
Câu 2. Công thức tính điện trở tương đương trong đoạn mạch mắc nối tiếp là:
A. 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 B. R = U/I
C. R = ρ.ℓ /S D. Rtđ = R1 + R2
Câu 3. Công thức của định luật Ôm tổng quát là:
A. I = U/R B. P = U.I C. U = I.R D. R= U/I
Câu 4. Khi đặt hiệu điện thế vào giữa hai đầu dây dẫn tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn thay đổi thế nào?Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. Không thay đổi. B. Tăng lên 3 lần.
C. Giảm 3 lần. D. Không thể xác định được chính xác.
Câu 5. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,6A.Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?
A. I = 1,8A B. I = 3,6A
C. I = 1,2A D. Một kế quả khác.
Câu 6. Trong các công thức sau,công thức nào sai?
A. I = U/ R B. I = U.R
C. R = U/ I D. U = I.R
Câu 7. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp công thức nào sau đây là sai?
A.U=U1 + U2 +...........+ Un B. I = I1 = I2 = ......= In
C. R = R1 = R2 = ..........= Rn D. R = R1+ R2+.........+ Rn
Câu 8.Hai điên trở R1 = 5( và R2 = 10( mắc nối tiếp cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 4A.Thông tin nào sau đây là sai?
Điện trở tương đương của cả mạch là 15(.
Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 20V.
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 60V
Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là 8A.
Câu 9. Trong các công thức sau đây công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song?
A. I = I1 + I2 +......+In B. U = U1 = U2 =.......= Un
C. R =R1 + R2 +.......+Rn D. 1/R = 1/R1 + 1/R2 +......+1/Rn
Câu 10. Công thức nào trong các công thức dưới đây cho phép xác định điện trở của một dây dẫn hình trụ đồng chất?
A. R =  B. R = 
C. R =  D. Một công thức khác.

Câu 11. Điều nào sau đây là đúng khi nói về biến trở?
Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh hiệu điện thế trong mạch
Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh nhiệt độ của biến trở trong mạch
Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh chiều dòng điện trong mạch
Câu 12. . Công thức nào trong các công thức dưới đây đúng với công thức tính công suất của dòng điện?
A. P= A . t B. P = U. I
C. P= A/t D. P= U/I
Câu 13. Trên vỏ máy bơm nước có ghi : 220V – 750W.
Cường độ dòng điện định mức của máy bơm có thể là giá trị nào trong các giá trị sau?
A. I = 0,34A B. I = 34,1A
C. I = 3,41A D. Một giá trị khác.
Câu 14. Câu phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự chuyển hoá năng lương từ điện năng sang các dạng năng lượng khác.
Điện năng có thể chuyển hoá trực tiếp thành năng lượng của gió
Điện năng có thể chuyển hoá thành năng lượng ánh sáng
Điện năng có thể chuyển hoá thành cơ năng.
Điện năng có thể chuyển hoá thành hoá năng và nhiệt năng.
Câu 15. . Công thức nào trong các công thức dưới đây cho phép xác định công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch?
A. A = U.I2.t B. A = U2.I.t
 
Gửi ý kiến