Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi trường chuyên 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Khắc Nghệ
Ngày gửi: 21h:23' 14-05-2019
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 393
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ĐH KHTN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN


ĐỀ THI LẦN 3

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:
Câu 1: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 36%. Tần số alen a của quần thể là
A. 0,4 B. 0,6 C. 0,2 D. 0,36
Câu 2: Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là
A. ổ sinh thái. B. khoảng thuận lợi. C. giới hạn sinh thái. D. khoảng chống chịu.
Câu 3: Lớp cutin phủ bề mặt của lá cây có vai trò làm hạn chế sự thoát hơi nước ở lá là do tế bào nào tiết ra?
A. Tế bào mô xốp. B. Tế bào biểu bì của lá C. Tế bào mạch rây D. Tế bào mô dậu
Câu 4: Người ta có thể tạo ra được giống cây trồng thuần chủng từ những cá thể chưa thuần chủng bằng cách nào sau đây?
A. Cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. B. Cho lai phân tích qua nhiều thế hệ.
C. Nuôi cây mô - tế bào D. Cấy truyền phôi.
Câu 5: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, côn trùng phát sinh ở
A. kỉ Jura B. kỉ Đêvôn. C. kỉ Phấn trắng D. kỉ Đệ tam
Câu 6: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra ít loại giao tử nhất?
A. AaBbdd B. AaBBdd C. AABbDd D. AaBbDd.
Câu 7: Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây là mối quan hệ cộng sinh?
A. Cỏ dại và lúa B. Nấm và vi khuẩn lam tạo thành địa y.
C. Cây tầm gửi và cây thân gỗ D. Giun đũa và lợn.
Câu 8: Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen XaXa
A. XA Xa × XAY B. XAXa × XaY. C. XAXA × XaY. D. Xa Xa × XAY
Câu 9: Ở một loài thực vật, alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng. Theo lí thuyết, phép lai Dd × Dd cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
A. 2 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng B. 1 cây quả đỏ : 3 cây quả vàng.
C. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 1 cây quả đó : 1 cây quả vàng.
Câu 10: Ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện chức năng quang hợp?
A. Thể golgi B. Ribôxôm. C. Ti thể. D. Lục lạp.
Câu 11: Loại axit nuclêic nào sau đây không trực tiếp tham gia vào quá trình dịch mã?
A. mARN. B. ADN. C. rARN D. tARN
Câu 12: Thể đột biến nào sau đây không phải là thể lệch bội?
A. Thể ba B. Thể một C. Thể không D. Thể tứ bội.
Câu 13: Nhân tố nào sau đây quy định chiều hướng tiến hoá?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên B. Chọn lọc tự nhiên.
C. Di - nhập gen. D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 14: Biết alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen lặn a quy định hoa trắng. Phép lai nào sau đây cho đời con có cây hoa hồng chiếm tỉ lệ nhiều nhất?
A. Aa × aa B. Aa × Aa. C. AA × aa D. AA × Aa
Câu 15: Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn đơn?
A. Bò sát. B. Lưỡng cư C. Cá D. Chim.
Câu 16: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1?
A. Aa × aa. B. Aa × Aa C. AA × aa D. AA × Aa.
Câu 17: Cho biết mỗi
 
Gửi ý kiến