Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI TUYEN LOP 10 CHUYEN HOA

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bảo Hòa
Ngày gửi: 12h:40' 12-06-2009
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ YÊN
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2009-2010
Môn thi: HÓA HỌC CHUYÊN
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)
--------


Câu 1. (3,0 điểm)
Cho sơ đồ phản ứng sau:Hãy lựa chọn các chất A, B, C, D, E trong số các chất sau: CaCO3, CaCl2, Ca(HCO3)2, Ca(OH)2, Ca(NO3)2 sao cho thỏa sơ đồ phản ứng. Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa (ghi rõ điều kiện – nếu có).
Câu 2. (2,0 điểm)
Cho các dung dịch chứa các chất (riêng biệt) sau: H2SO4 loãng; HCl; CuSO4; FeCl3; BaCl2; Na2S; (NH4)2SO4; KNO3. Chỉ dùng thêm kim loại Fe (các phương tiện cần thiết có đủ) có thể nhận biết được dung dịch nào trong số các dung dịch đã cho? Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa.
Câu 3. (2,0 điểm)
Cho Na dư vào một dung dịch cồn (gồm ancol (rượu) etylic và nước), thấy khối lượng H2 bay ra bằng 3% khối lượng dung dịch cồn đã dùng. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch cồn đã dùng?
Câu 4. (2,0 điểm)
Viết phương trình phản ứng hóa học (nếu có) khi cho lần lượt các chất: NaHCO3, CuO, C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, t0C), Al(OH)3, FeCl3 tác dụng với dung dịch axit axetic.
Câu 5. (3,0 điểm)
Sau một thời gian nhiệt phân 18,96gam KMnO4, thu được 18,32gam hỗn hợp rắn A. Thêm m gam KClO3 vào hỗn hợp A thu được hỗn hợp B. Cho hỗn hợp B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, đun nhẹ thu được 12,544lít khí Cl2 (đktc). Tìm m (gam)?
Câu 6. (2,0 điểm)
Cho 20,0gam Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được sản phẩm khử duy nhất là SO2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy còn 3,2gam chất rắn. Tính thể tích khí SO2 thoát ra ở đktc?
Câu 7. (3,0 điểm)
Cho 2,74gam hỗn hợp gồm muối cacbonat của kim loại M (M thuộc nhóm IA) và muối cacbonat của kim loại R hóa trị II vào 500ml dung dịch HCl 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 672ml khí CO2 (đktc). Dung dịch sau phản ứng đem cô cạn, thu được m (gam) chất rắn khan.
a. Tìm m (gam)?
b. Xác định kim loại M, R (biết nguyên tử khối của R lớn hơn của M là 1 đvC).
Câu 8. (3,0 điểm)
Cho biết khí X chứa 2 hoặc 3 nguyên tố trong số các nguyên tố C, H, O. Trộn 2,688lít khí CH4 (đktc) với 5,376lít khí X (đktc) thu được hỗn hợp khí Y (trong Y, CH4 không có phản ứng hóa học với X) có khối lượng 9,12gam.
a. Tính khối lượng phân tử của X?
b. Lấy 2,28gam hỗn hợp Y đem đốt cháy hoàn toàn và cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11mol Ba(OH)2 thấy tạo thành 17,73gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của X?

--------------------HẾT--------------------

Cho: C=12; Ba=137; H=1; Fe=56; Cl=35,5; Al = 27; Cu = 64; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Be=9; Ca=40; Mn=55

Lưu ý: Thí sinh được phép sử dụng Bảng tuần hoàn khi làm bài.

Họ và tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh:……………….…………………..

Chữ ký giám thị 1:…………………………………..…..Chữ ký giám thị 2:……..………………………...

 
Gửi ý kiến