Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI TUYỂN SINH 10.ĐỀ SỐ 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình
Ngày gửi: 15h:03' 22-10-2020
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
……………………………
ĐỀ THI SỐ 01
(Đề thi này gồm có 08 trang)
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2020 - 2021
ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH (Chuyên)
Thời gian làm bài: 120 phút

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ và tên thí sinh: ...............................................................số báo danh: ...............................................................
A. LISTENING (1 pt)
Part 1: You will hear an interview with a teenager called Amy Manero, w ho is talking about her interest in music, particularly jazz piano. For each question, choose the correct answer A, B or C.
1. When did Amy have lessons with a piano teacher?
A. at the age of four.
B. before she started secondary school.
C. after getting advice from her school music teacher.
2. How did Amy feel at her first big public event?
A. excited because she was wearing a wonderful costume.
B. nervous because it was her first time on stage.
C. surprised because the audience was very big.
3. What does Amy say about playing jazz with the school band?
A. She was better at it than the rest of the players.
B. She put lots of effort into learning about it.
C. She enjoyed it as soon as she started.
4. Amy gives piano lessons so that she can _______.
A. help people who couldn’t normally afford them.
B. encourage lots of young people to play the piano.
C. improve her own playing technique.
5. Why does Amy write a blog on the internet?
A. to get some experience for becoming a journalist.
B. to tell people about her daily life as a musician.
C. to recommend events for people to go to.
Part 2. You will hear a boy called Adam telling his class about a hot air balloon flight he went on. For each question, fill in the missing information in the numbered space.
ADAM’S HOT AIR BALLOON FLIGHT
6. The flight in the balloon lasted for an hour.
7. Adam could see as far as the mountains from the balloon.
8. Adam didn`t recognize a local bridge from the air.
Adam was surprised that it was warm in the balloon basket.
9. Adam didn`t like having to stand in the basket.
10. The balloon finally landed on a golf course.


I. TRẮC NGHIỆM NGÔN NGỮ (3,5 điểm)
PART 1: PHONETICS (0.5 pts - 0.1/ each)

Task 1: Choose the word (A, B, c or D) whose underlined part is pronounced differently from
that of the rest in each o f the following questions.
11. A. imagine B. valentine C. discipline D. magazine
12. A. dictation B. station C. repetition D. question
Task 2: Choose the word (A, B, c or D) whose main stress pattern is different from that o f the
rest in each of the following questions.
13. A. minority B. priority C. necessary D. facility
14. A. delicious B. generous C. confidence D. energy
15. A. unidentified B. imagination C. disappointed D. interactive
PART 2: LANGUAGE FUNCTION (0.5 pts - 0.1/ each)
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each of the following exchanges.
16. Daisy: “What an attractive hair style you have got, Mary!” - Mary: “_______”
A. Thank you very much! I am afraid. B. You are telling a lie.
C. Thank you for your compliment! D. I don`t like your sayings.
What an attractive hair style you have got, Mary! – Đây là lời khen
=> Đáp án là C. Thank you for your compliment! – Cám ơn lời khen của bạn
Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh:
A. Cám ơn bạn rất nhiều, Tôi e sợ.
B. Bạn đang nói dối.
D. Tôi không thích lời nói của bạn.
17. Dick: “Sorry, Brian is not here.” - Peter: “_________”
A. Would you like to leave a message? B. Can I take a message then?
C. Can I speak to Brian, please? D. Can I leave a message then?
Đây là cuộc trò chuyện qua điện thoại.
Dick: Rất tiếc, Brian không có ở đây.
=> Đáp án là D. Tôi có thể để lại lời nhắn không?
Câu "Can I leave a message?" khi người gọi muốn để lại lời nhắn cho
 
Gửi ý kiến