Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Cương
Ngày gửi: 14h:58' 26-06-2018
Dung lượng: 12.9 MB
Số lượt tải: 438
Số lượt thích: 0 người
Đề 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
TRÀ VINH NĂM HỌC 2018-2019 MÔN THI: TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Thí sinh làm các câu sau:
Bài 1. (3,0 điểm)
1. Rút gọn biểu thức: 
2. Giải hệ phương trình: 
3. Giải phương trình: 
Bài 2. (2,0 điểm)
Cho hai hàm số và có đồ thị lần lượt là (d) và (P)
Vẽ (d) và (P) trên cùng hệ trục tọa độ.
Bằng phép toán, tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P)
Bài 3. (1,0 điểm)
Cho phương trình: ( với m là tham số)
Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
Tìm các số nguyên m để phương trình có nghiệm nguyên.
Bài 4. (1,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H BC). Biết BH=3,6cm và HC = 6,4cm. Tính độ dài BC, AH, AB, AC.
Bài 5. (3,0 diểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A (ABChứng minh tứ giác BADC nội tiếp.
Chứng minh DB là phân giác của góc AND.
BA và CD kéo dài cắt nhau tại P. Chứng minh ba điểm P, M, N thẳng
hàng.
………Hết………


Đề 2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH


KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019
Ngày thi : 01 tháng 6 năm 2018 Môn thi : TOÁN (Không chuyên)
Thời gian : 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
-------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang, thí sinh không phải chép đề vào giấy thi)
Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức .
Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình .
Câu 3. (1,0 điểm) Tìm giá trị của m để đường thẳng đi qua điểm .
Câu 4. (1,0 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 5. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
Câu 6. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Biết , . Tính theo a độ dài AC và BC.
Câu 7. (1,0 điểm) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt và thỏa .
Câu 8. (1,0 điểm) Một đội máy xúc được thuê đào đất để mở rộng hồ Dầu Tiếng. Ban đầu đội dự định mỗi ngày đào một lượng đất nhất định để hoàn thành công việc, nhưng khi đào được thì đội được tăng cường thêm một số máy xúc nên mỗi ngày đào thêm được , do đó đã hoàn thành công việc trong 35 ngày. Hỏi ban đầu đội dự định mỗi ngày đào bao nhiêu đất?
Câu 9. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và có đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn lần lượt ngoại tiếp tam giác DBH và tam giác ECH.
Câu 10. (1,0 điểm) Cho đường tròn tâm O bán kính 2R (kí hiệu là (O; 2R)) và đường tròn tâm O’ bán kính R (kí hiệu là (O’; R)) tiếp xúc ngoài nhau tại điểm A. Lấy điểm B trên đường tròn (O; 2R) sao cho , tia BA cắt đường tròn (O’; R) tại điểm C (khác điểm A). Tiếp tuyến của đường tròn (O’; R) tại điểm C cắt đường thẳng BO tại điểm E. Tính theo R diện tích tam giác ABE.

--- HẾT ---


Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh : Số báo danh :

Chữ ký của giám thị 1: Chữ ký của giám thị 2 :
BÀI GIẢI
Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức.
Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình
   Vậy 
Câu 3. (1,0 điểm) Tìm giá trị của m
 đi qua điểm . 
 
Avatar

Gõ word đi bạn

 
Gửi ý kiến