Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi vào 10 chuyên anh lhp nam định 2020-2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Việt Anh
Ngày gửi: 18h:56' 16-12-2021
Dung lượng: 114.8 KB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Mỹ Lệ)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2020 -2021.
Môn: TIẾNG ANH (đề chuyên)


PART A. LISTENING (2.0 POINTS)
I.SECTION 1: (1.0 p) ( 0.1p for each correct answer

1. Keiko
2. JO6337
3. (about) 4 months
4. Advanced English studies/ advanced English study
5. 20 weeks

6. A, C
7. seafood
8. tennis
9.(catching) train(s)
10.this afternoon


II.SECTION 2: (0.5 p) ( 0.1p for each correct answer
1.F
2.F
3.F
4.T
5.T


III. SECTION 3: (0.5 p) ( 0.1p for each correct answer
1.A
2.C
3.B
4.A
5.B


PART B. GRAMMAR AND VOCABULARY (2.0 POINTS)
I. (1.0 p) ( 0.1p for each correct answer
1. B/C
2. A
3. C
4. A
5. D

6. B
7. C
8. D
9. D
10. B


II. (0.5 p) ( 0.1p for each correct answer

1.cleanliness
2. consistency
3 morality / morals
4.emotionally
5.disillusion/ disillusionment


III. (0.5 p) ( 0.05 p for each correct answer
1.to wear out/ wearing out
2. broke down
3. takes after
4. to bring in
5. to make up for

6. go over
7. get off
8. gave away
9. threw around
10. will take on


PART C. READING (2.5 POINTS)
I. (0.5 p) ( 0.05 p for each correct answer
1. D
2. A
3. B
4. C
5. C

6. D
7. B
8. A
9. D
10. C

II. (0.5 p) ( 0.1p for each correct answer
1. A
2. C
3. D
4. A
5. B

III. (0.7 p) ( 0.1p for each correct answer
1.new
2.one
3.having
4.its/ the
5.hit/ made/ reached/ grabbed
6.without
7.how


IV. (0.8 p) ( 0.1p for each correct answer
1.Section A : vi
2.Section B: viii
3. Section C: i
4. Section D: iii

5. Section E: vii
6. N
7. NG
8.Y


PART D. WRITING (2.5 POINTS)
I. (0.5 p) ( 0.1p for each correct answer
1. But for the heavy snow, they wouldn`t have been late for the meeting/ they would have been in time for the meeting.
2. Ann insisted on her friend driving (more) slowly/ not driving so fast/ that her friend (should) drive (more) slowly / (should) not drive so fast.
3. There has been a significant improvement in the quality of life of people in the countryside.
4. Only when he was half way through the exercise did he realize how difficult it was.
5. The house had the/ its roof blown off by the storm.

II. (0.5 p) ( 0.1p for each correct answer
1. in urgent need of help 2. bore little/ no resemblance to
3. in the right frame of mind
4. brought it home to
5. make the most of

III. (1.5p): Essay writing


Mô tả tiêu chí đánh giá
Cụ thể

1.
Bố cục: 0.3 po Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài, có đầy đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết luận
o Mở bài/ câu chủ đề mạch lạc, không sao chép đề bài, trả lời đúng nội dung câu hỏi,
o Câu kết luận rõ ràng, không trùng lặp mở bài/ câu chủ đề
0.1

0.1
0.1

2.
Phát triển ý: 0.6 p

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓