Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI VÀO 10 THPT HÀ NỘI 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Bá Sang
Ngày gửi: 22h:25' 10-06-2016
Dung lượng: 20.3 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
Sở Giáo dục và đào tạo HÀ HÀ NỘI
--------------------------
Đề chính thức


Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT
Năm học 2016 - 2017
Môn thi : Toán
Ngày thi: 08 tháng 06 năm 2016
Thời gian làm bài: 120 phút


Bài I (2,0 điểm)
Cho biểu thức 𝐴
7
𝑥+8 và 𝐵
𝑥
𝑥−3
2
𝑥−24
𝑥−9 với 𝑥≥0;𝑥≠9
Tính giá trị của biểu thức 𝐴 khi 𝑥=25.
Chứng minh 𝐵
𝑥+8
𝑥+3 .
Tìm 𝑥 để biểu thức 𝑃=𝐴.𝐵 có giá trị là số nguyên.
Bài II ( 2,0 điểm)
Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 720
𝑚
2. Nếu tăng chiều dài thêm 10m và giảm chiều rộng 6m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.
Bài III ( 2,0 điểm)
Giải hệ phương trình
3𝑥
𝑥−1
2
𝑦+2=4
2𝑥
𝑥−1
1
𝑦+2=5

Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦 cho đường thẳng
𝑑: 𝑦=3𝑥
𝑚
2−1 và parabol (𝑃): 𝑦
𝑥
2.
a) Chứng minh (𝑑) luôn cắt (𝑃) tại hai điểm phân biệt với mọi 𝑚.
b) Gọi
𝑥
1;
x
2 là hoành độ giao điểm của (𝑑) và (𝑃Tìm 𝑚 để
𝑥
1+1
x
2+1=1.
Bài IV (3,5 điểm)
Cho đường tròn (𝑂) và một điểm 𝐴 nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến 𝐴𝐵 với đường tròn (𝑂) (𝐵 là tiếp điểm) và đường kính 𝐵𝐶. Trên đoạn 𝐶𝑂 lấy điểm 𝐼 ( 𝐼 khác 𝐶, 𝐼 khác 𝑂Đường thẳng 𝐴𝐼 cắt (𝑂) tại hai điểm 𝐷 và 𝐸 (𝐷 nằm giữa 𝐴 và 𝐸Gọi 𝐻 là trung điểm 𝐷𝐸.
Chứng minh bốn điểm 𝐴,𝐵,𝑂,𝐻 cùng nằm trên một đường tròn.
Chứng minh
𝐴𝐵
𝐴𝐸
BD
BE

Đường thẳng 𝑑 đi qua 𝐸 song song với 𝐴𝑂, 𝑑 cắt 𝐵𝐶 tại 𝐾. Chứng minh 𝐻𝐾// 𝐷𝐶.
Tia 𝐶𝐷 cắt 𝐴𝑂 tại điểm 𝑃, tia 𝐸𝑂 cắt 𝐵𝑃 tại điểm 𝐹. Chứng minh tứ giác 𝐵𝐸𝐶𝐹 là hình chữ nhật.
Bài V ( 0,5 điểm)
Với các số thực 𝑥;𝑦 thỏa mãn 𝑥
𝑥+6
y+6−y, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 𝑃=𝑥+𝑦.
………………………..Hết………………………..

 
Gửi ý kiến