Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi vào chuyên hóa HV - Gia Lai - 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trương Thanh
Ngày gửi: 09h:56' 09-06-2018
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người


No_avatar

 Câu 5. Có thực sự tồn tại dung dịch Y chứa FeSO4 và CuSO4 như đề không? Bài tập tự chế này không đúng thực tế.

nBa(OH)2 = 0,2 mol, nBaSO3 = 0,12 mol

Vì dùng vừa đủ nên SO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra Ba(HSO3)2 (0,08 mol) và BaSO3 (0,12 mol)

à nSO2 = 0,12 + 0,08*2 = 0,28 mol

Kim loại không tan sau phản ứng là Cu (m= 3,84 g)

à mFe + mCu = 20,48-3,84 = 16,64 g

Các phản ứng xảy ra:

2Fe + 6H2SO4 à Fe2(SO4)3 +  3SO2  + 6H2O

   a          3a               a/2              1,5a                mol

Cu + 2H2SO4 à CuSO4 + SO2  + 2H2O

  b       2b                 b           b       mol

Cu +  Fe2(SO4)3  à  CuSO4 + 2FeSO4

a/2        a/2                   a/2          a mol

     1,5a + b = 0,28 (1)

56a +  64 (a/2 +b) = 16,64 (2)

Giải được  a = 0,16 và b = 0,04 mol

nFeSO4 = 0,16 mol

nCuSO4 = a/2 + b = 0,12 mol

nH2SO4 = 3a + 2b = 3*0,16 + 2*0,04 = 0,56 mol

Khối lượng dung dịch H2SO4 m = 0,56*98*100/96 = 57,17 (g)

mddsau phản ứng =  57,17 + 16,64 – 0,28*64 = 55,89 g

        mFeSO4 = 0,16*152 = 24,32 g

mCuSO4 = 0,12*160 = 19,2 gam

mH2O = 55,89-24,32-19,2 = 12,37 gam

Độ tan của FeSO4 = 24,32*100/12,37 = 196,6 g/100 g nước > độ tan của FeSO4.

Tương tự CuSO4.

Do đó không thể tạo thành dung dịch Y như đề bài

Vậy thu được chất rắn kết tinh, nếu chất rắn kết tinh thì bài toán theo chiều hướng khác !!

 

Tài liệu tham khảo độ tan:  Handbook of Chemistry, 10th ed., McGraw-Hill, New York, 1961

 Hoặc http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/hja/file/BMat_CBS/Solubilidades%20Perry.pdf

Độ tan của FeSO4 và CuSO4 trong 100 g nước ở 30oC là 33g và 25g

 

 

No_avatar

Không thể tạo dung dịch như đề bài nói dù cho điều kiện như thế nào đi nữa (dung dịch là hỗn hợp đồng nhất). Dung dịch này phi thực tế vì nồng độ chất tan vượt độ tan của nó. Câu này hoàn toàn "chế" dựa trên lý thuyết, thiếu thực nghiệm.

Một cái sai thứ 2 là: H2SO4 đặc + kim loại tạo khí SO2, tuy nhiên đến lúc nào nào đó nồng độ H2SO4 giảm đến loãng thì sẽ sinh ra hỗn hợp khí SO2 và H2 chứ không phải sinh ra duy nhất là khí SO2.

 


 
Gửi ý kiến