Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi vào lớp 10 Chuyên Hùng Vương, Gia Lai. Năm 2020-2021

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Ái (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:04' 20-05-2021
Dung lượng: 55.9 KB
Số lượt tải: 219
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
GIA LAI NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn thi: Hóa học (chuyên)
Bài 1. (2 điểm) Cho chuỗi phản ứng sau:
C2H5OH XCO2C6H10O5)n C6H12O6C2H5OH

Y  CH3COONa CH3COOH
a. Biết X và Y là hiđrocacbon. Viết phương trình hóa học theo chuỗi phản ứng trên, mỗi mũi tên ứng với một phương trình (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
b. Nhận biết các lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các chất X, Y, CO2. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).
Bài 2. (2 điểm)
2.1 (1,0 điển). Hòa tan hỗn hợp gồm Na2O, Al2O3 và CuO (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2 : 1) trong nước dư, thu được dung dịch A và chất rắn B.Dẫn từ từ đến dư khí HCl vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan dần đến hết.Hòa tan hoàn toàn chất rắn B trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4, loãng, cho sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được kết tủa C. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2.2. (1,0 điểm) Z là chất khí chủ yếu gây ra hiện tượng mưa axit trong tự nhiên. Trong phòng thí nghiệm Z được điều chế theo hình vẽ sau:
/
- Biết X, Y, Z là hợp chất của cùng một nguyên tố. Xác định các chất X, Y, Z.
- Nêu hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch KMnO4.
- Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Bài 3 (2,0 điểm): 3.1 (1,0 điểm). Hỗn hợp A gồm Al và một oxit sắt, được chia làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 10,08 lít khí (ở đktc). Phần 2: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp B. Hòa tan B trong lượng dư dung dịch NaOH thấy thoát ra 4,704 lít khí (ở đktc) và một phần chất rắn không tan C. Cho C tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 4,032 lít khí (ở đktc). Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức của oxit sắt. 
3.2. (1,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, sau phản ứng thu được 7,88 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 5,4 gam so với dung dịch ban đầu. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức phân tử của X. Biết MX <30 (g/mol). 
Bài 4 (2,0 điểm): 4.1 (1,0 điểm). Hòa tan m gam Fe trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch A, khí SO2, (sản phẩm khử duy nhất) và một phần kim loại không tan B. - Lượng SO2 thoát ra làm mất màu vừa đủ 56,0 gam dung dịch Br2 40%. - Hòa tan B trong dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 1,792 lít khí (ở đktc). Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m. 
4.2 (1,0 điểm). Trong công nghiệp, H2SO4 được sản xuất từ quặng pirit sắt theo sơ đồ sau:
FeS2 SO2SO3H2SO4.
a.Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ trên. Mỗi mũi tên ứng với một phương trình (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
b. Để sản xuất 24,00 tấn H2SO4 98% cần dùng m tấn quặng pirit (chứa 4% tạp chất. Biết hiệu suất cả quá trình là 80%. Tính m.
Bài 5 (1,0 điểm). Hòa tan hoàn toàn m1 gam Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch sau phản ứng được chia làm 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 32 ml dung dịch KMnO4 1M trong môi trường H2SO4 loãng. - Phần 2: Hòa tan hết một lượng m2 gam kim loại Cu. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m1 và m2.
Bài 6 (1,0 điểm). Chia hỗn hợp gồm R-COOH (X), R`-OH (Y) và este (Z tạo bởi X và Y có tỉ lệ mol tương ứng X:Y: Z là 1:1,5 : 1,5 làm hai phần bằng nhau: - Phần 1
 
Gửi ý kiến