Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thpt 20-mon anh dot2 -de 416

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Hoàng Hải
Ngày gửi: 07h:37' 09-08-2021
Dung lượng: 130.5 KB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHÕ THÔNG NĂM 2021 ĐỢT 2
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: NGOẠI NGỮ, Môn thi: TIẾNG ANH
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:........................................
Số báo danh: ............................................ Mã đề 416

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
Question 1: David is thanking Mai for her advice.
~ David: “Thank you for your advice, Mai.”
~ Mai. “…………”
A. That’s not good. B. Same to you. C. Good idea. D. You’re welcome.
Câu hỏi 1: David đang cảm ơn Mai về lời khuyên của cô ấy. ~ David: "Cảm ơn vì lời khuyên của bạn, Mai." ~ Mai. “…………” A. Điều đó không tốt. B. Đối với bạn cũng vậy. C. Ý kiến hay. D. Bạn được chào đón. Question 2: Peter is asking to borrow Ha’s phone.
~ Peter: “Can I borrow your phone, Ha?”
~ Ha: “…………..”
A. Me too. B. Congratulations! C. Here you are. D. Thanks a lot.
Câu hỏi 2: Peter hỏi mượn điện thoại của Ha. ~ Peter: "Tôi có thể mượn điện thoại của bạn không, Ha?" ~ Ha: “………… ..” A. Tôi cũng vậy. B. Xin chúc mừng! C. Của bạn đây. D. Cảm ơn rất nhiều.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.
Question 3: A. colourful B. amazing C. difficult D. positive
Question 4: A. picture B. advice C. story D. money
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 5: A. date B. make C. thank D. place
Question 6: A. worked B. missed C. chopped D. waited
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.
Question 7: We have to walk quickly, otherwise would miss it.
A. fast B. slowly C. far D. easily
Question 8: Lam didn’t expect his town would change much. But when he came back he couldn’t recognise it.
A. agree B. serve C. think D. become
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indndicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 9: She found herself more confident after performing several times on stage.
A. shy B. brave C. sure D. calm
Câu hỏi 9: Cô ấy thấy mình tự tin hơn sau vài lần biểu diễn trên sân khấu. A. nhút nhát B. dũng cảm C. chắc chắn D. bình tĩnh
Question 10: Using this new software can be tricky at first, but you’ll soon get the hang of it.
A. fail to learn how to use it B. install it successfully
C. be able to design a new one D. get bored with it
Câu hỏi 10: Sử dụng phần mềm mới này lúc đầu có thể hơi phức tạp, nhưng bạn sẽ sớm hiểu được nó. A. không học được cách sử dụng nó B. cài đặt thành công C. có thể thiết kế một cái mới D. cảm thấy nhàm chán với nó
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 11: Huy helped the old man to…..the bus.
A. get off B. make off C. give off D. take off
Câu 11: Huy đã giúp ông cụ lên… .. xe buýt. A. ra khỏi B. cởi ra C. đưa ra D. cất cánh Câu 12: Bài tập dễ, ……? A. does it B. was not it C. is not it D. was it
Question 12: The exercise is easy,…… ?
A. does it
 
Gửi ý kiến