Violet
Dethi
Coccoc-728x90

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ TI CUỐI KỲ 1, TOÁN LỚP 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Kim Lan
Ngày gửi: 22h:25' 02-01-2023
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2022 – 2023
A. MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA TOÁN

Mạch

Mức 1

- Nhận biết được số liền trước, số liền
sau của một số.
- Thực hiện được phép cộng trừ không
nhớ, có nhớ các số trong phạm vi 100.

1
(1 điểm)

– Giải quyết được một số vấn đề gắn với
việc giải các bài toán có một
bước tính (trong phạm vi các số và phép
tính đã học) liên quan đến ý
nghĩa thực tế của phép tính.

Mức 2

Mức 3

Tổng

1
(1 điểm)

1
(1 điểm)

3
(3 điểm)

4
(4 điểm)

1
(1 điểm)

1
(1 điểm)

2
(2 điểm)

- Quan sát, nhận biết, mô tả
hình dạng của một số hình
phẳng

hình
khối
đơn
giản: Nhận dạng được hình tứ giác.

1
(1 điểm)

1
(1 điểm)

- Giải quyết được một số vấn đề thực
tiễn đơn giản liên quan đến việc thực
hiện phép tính có đơn vị đo khối lượng,
dung tích: Nhận biết được đơn vị đo
khối lượng: kg (ki-lô-gam); đọc và viết
được số đo khối lượng.

1
(1 điểm)

1
(1 điểm)

- Giải quyết được một số vấn đề thực
tiễn đơn giản liên quan đến: Đọc được
giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 3.

1
(1 điểm)

1
(1 điểm)

Tổng

Số câu

4

5

1

10

Số điểm

4

5

1

10

B. MA TRẬN CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ:

Mạch KT
- KN

Số và
phép
tính

Hình học
và đo
lường

Tổng
cộng

Số câu, số
điểm,
thành tố
năng lực
Số câu
Số điểm
Câu số

Mức 1

Mức 2

Mức 3

TN

TL

TN

TL

1
1
1

1
1
8

3
3
2,6,7

1
1
9

- TDTH
GQVĐ
- GTTH

- TDTH
GQVĐ

- TDTH
GQVĐ
- GTTH

Thành
tố - TDTH
năng lực
GQVĐ
- MHH
Số câu
3
Số điểm
3,0
Câu số
3,4,5
Thành
tố - TDTH
năng lực
GQVĐ
- MHH
Số câu
4
Số điểm
4

TN

Tổng
TL

TN

TL

1
1
10

4
4
1,2,6,
7

3
3
8,9,1
0

- TDTH
- GQVĐ
- GTTH

3
3,0
3,4,5

1
1

3
3

1
1

Các thành tố năng lực được kí hiệu trong ma trận đề:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
- Năng lực giải quyết vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
- Năng lực giao tiếp toán học: Kí hiệu là GTTH
- Mô hình hóa Toán học: MHH.

1
1

6
6

4
4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI MÔN TOÁN KÌ I LỚP 2
NĂM HỌC 2022 - 2023
* Khoanh vào chữ cái em cho là đúng
Câu 1: Tổng của 44 và 13 là: (1 điểm)
A. 63
B. 61

C. 83

D. 57

Câu 2: Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là: (1điểm)
A. 68
B. 98
C.97

D. 100

Câu 3: Bao gạo trong hình dưới đây nặng mấy Ki-lô-gam? (1 điểm)
A. 2 ki-lô-gam
B. 3 ki-lô-gam
C. 1 ki-lô-gam
D. 4 ki-lô-gam
Câu 4: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (1 điểm)
A. 3 giờ 30 phút
B. 5 giờ 15 phút
C. 6 giờ 15 phút
D. 3 giờ 15 phút
Câu 5: ( 1 điểm)Hình bên có mấy hình tứ giác?
A. 2 hình tứ giác
B. 3 hình tứ giác
C. 4 hình tứ giác
D. 5 hình tứ giác
Câu 6: Điền kết quả đúng: 48 - 19 + 15 = ? (1 điểm)
A. 51
B. 54
C. 34
Câu 7: Điền số dấu >, <, = vào cho phù hợp (1 điểm)
a) 54 – 18

45 - 18

b) 25 + 53

D. 44
97 - 19

Câu 8: Đặt tính rồi tính kết quả (1 điểm)
56 + 38

92 - 47

Câu 9: Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn
lại bao nhiêu quả khế? (1 điểm)
Bài giải

Câu 10: ( 1 điểm)Tìm hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số với số 71.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ...

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

B

A

C

B

D

Điểm

1

1

1

1

1

1

Câu 7: Điền số dấu >, <, = vào cho phù hợp (1 điểm)
a) 54 – 18

>

45 - 18

b) 25 + 53

= 97 - 19

Câu 8: Đặt tính rồi tính kết quả (1 điểm) (M2)
Học sinh biết đặt tính đúng và thực hiện đúng mỗi phép tính ghi 0,5đ
56
92
+
38
47
94
45
Câu 9: Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn
lại bao nhiêu quả khế? (1 điểm) (M2)
Bài giải
Trên cây còn lại số quả khế là:
67 – 28 = 39 (quả)
Đáp số: 39 quả khế

Câu 10: ( 1 điểm)Tìm hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số với số 71.
Trả lời:
Số lớn nhất có hai chữ số là 99
Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số với số 71 là: 99 – 71 = 28.
Cư Bao, ngày 29 tháng 12 năm 2022
DUYỆT ĐỀ THI

NGƯỜI RA ĐỀ

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

Thứ…..ngày……tháng 01 năm 2023

TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN. LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH : …………………………………………………………LỚP : …..
Điểm

Lời nhận xét của giáo viên.

* Khoanh vào chữ cái em cho là đúng
Câu 1: Tổng của 44 và 13 là: (1 điểm)
A. 63
B. 61

C. 83

Câu 2: Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là: (1điểm)
A. 68
B. 98
C.97
Câu 3: Bao gạo trong hình dưới đây nặng mấy Ki-lô-gam? (1 điểm)
A. 2 ki-lô-gam
B. 3 ki-lô-gam
C. 1 ki-lô-gam
D. 4 ki-lô-gam
Câu 4: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (1 điểm)
A. 3 giờ 30 phút
B. 5 giờ 15 phút
C. 6 giờ 15 phút
D. 3 giờ 15 phút
Câu 5: ( 1 điểm)Hình bên có mấy hình tứ giác?
A. 2 hình tứ giác
B. 3 hình tứ giác
C. 4 hình tứ giác
D. 5 hình tứ giác

D. 57
D. 100

Câu 6: Điền kết quả đúng: 48 - 19 + 15 = ? (1 điểm)
A. 51
B. 54
C. 34
Câu 7: Điền số dấu >, <, = vào cho phù hợp (1 điểm)
a) 54 – 18

45 - 18

b) 25 + 53

D. 44
97 - 19

Câu 8: Đặt tính rồi tính kết quả (1 điểm)
56 + 38

92 - 47

Câu 9: Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn lại
bao nhiêu quả khế? (1 điểm)
Bài giải

Câu 10: Tìm hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số với số 71. ( 1 điểm)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ...
No_avatarf

Đề rất hay, phù hợp và đẹp ạ! Cảm ơn Cô giáo!

 

 
Gửi ý kiến