Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐÊ Tiếng việt CNGD lớp 1 cuoi năm học (Theo ma trận)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Nam
Ngày gửi: 15h:24' 22-04-2015
Dung lượng: 555.5 KB
Số lượt tải: 11298
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ANH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THỌ SƠN Độc lập- Tự do –Hạnh phúc.

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I – MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
NĂM HỌC 2014- 2015
I.Nội dung kiểm tra cân đố theo mạch kiến thức :
1.Kiểm tra về năng lực phân tích ngữ âm:
-Tiếng : Tách lời thành tiếng và tách tiếng thành các phần.
-Vần : Các kiểu vần đã học .
-Nguyên âm đôi: Nhận diện nguyên âm đôi trong tiếng
2.Kiểm tra kỉ năng đọc- viết :
a.Đọc thành tiếng : Đọc trơn, đọc đúng, đọc rõ ràng đoạn văn khoảng 50- 60 tiếng .Tốc độ đọc tối thiểu 40 tiếng / phút.
b.Đọc hiểu : Đọc thầm và hiểu được nội dung bài đọc.
c.Viết : Kiểm tra kỉ năng viết .Yêu cầu HS có tư thế viết đúng , viết đúng kiểu chữ thường cỡ nhỏ.
-Viết bài chính tả khoảng 25-30 tiếng .Tốc độ tối thiểu 2 tiếng / phút.
-Kiểm tra về luật chính tả
II.Mức độ nhận thức :
-Mức 1: 6/9 câu: 66,7 % số câu ; 5 / 10 điểm : 50% số điểm
-Mức 2: 1/ 9 câu: 11,1 % số câu ; 3/10 điểm : 30% số điểm
-Mức 3: 2/ 9 câu: 22,2 % số câu ; 2/ 10 điểm : 20% số điểm
III.Khung ma trận đề :
Mạch KT-KN
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
TổngTNKQ
TL
HT Khác
TNKQ
TL
HT Khác
TNKQ
TL
HT Khác
TNKQ
TL
HT Khác
1.Đọc
.Đọc thành tiếng

Số câu


1
1Số điểm


3
3Đọc hiểu


Số câu


1


1

Số điểm


1


12.Phân tích ngữ âm

Số câu
5
5

Số điểm
2
23.Viết
a.Chính tả
Số câu

1

1Số điểm

3

3


b.Bài tập
Số câu


1


1

Số điểm


1


1Tổng
Số câu
5

1


1
2


7

2


Số điểm
2

3


3
2


4

6

IV.Khung ma trận câu hỏi :

TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Cộng

1
Đọc
Đọc thành tiếng
Số câu
1


1
Câu số
1Số điểm
33Đọc hiểu
Số câu


1
1
Câu số2

Số điểm


1
1

2
Phân tích ngữ âm
Số câu
5


5Câu số
3 ; 4;5;6;7


Số điểm
2


2

3
Viết

Số câu

1
1
2Câu số

8
9
Số điểm

3
1
4

TS
TS câu
6
1
2
9


TS điểm
5
3
2
10
Đề 1
Trường: ........................................... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên: ........................................ MÔN: TIẾNG VIỆT 1 CNGD
Lớp: ................................................. Năm học: 2014-2015.
Thời gian: 60 phút.


Điểm :

Nhận xét:

Người coi KT: ..................................

Người chấm KT
 
Gửi ý kiến