Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de tin 12 tin 12 nam 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Vẹn
Ngày gửi: 11h:36' 09-12-2014
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 509
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC
Họ và tên: …………………………………
Lớp: ……
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2014- 2015
MÔN: TIN HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Chữ kí của giám thị
Điểm bài thi
Chữ kí của giám khảo
Bằng số
Bằng chữ

I/TRẮC NGHIỆM ( mỗi câu 0,33 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng nhất.
Chọn các cách đúng để khởi động Access trong các cách dưới đây:
Từ bảng chọn Start, chọn Start ( All Programs ( Microsoft Office Access 2003.
Nháy đúp chuột vào biểu tượng Access trên màn hình nền.
Nháy đúp chuột vào tệp CSDL được tạo bằng Access.
Tất cả đều đúng.
Hãy chọn phương án đúng. Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho
Các máy tính trong mạng toàn cầu.
Các máy tính trong mạng diện rộng.
Các máy tính trong mạng cục bộ.
Tất cả đều đúng.
Hãy chọn phương án ghép đúng. Dữ liệu của CSDL được lưu ở :
Bảng. B.Biểu mẫu. c. Mẫu hỏi. d. Báo cáo.
Tên file trong Access đặt theo qui tắc nào ?
Phần tên không quá 8 kí tự, phần đuôi không cần gõ, Access tự gán .MDB
Phần tên không quá 255 kí tự kể cả dấu trắng, phần đuôi không cần gõ, Access tự gán .MDB
Phần tên không quá 64 kí tự, phần đuôi không cần gõ, Access tự gán .MDB
Phần tên không quá 256 kí tự kể cả dấu trắng, phần đuôi không cần gõ, Access tự gán .MDB
MDB viết tắt bởi:
Manegement Database
Microsoft Database
Microsoft Access Database.
d. Không có câu nào đúng
Hãy chọn phương án đúng. Trong chế độ thiết kế, một trường thay đổi khi:
Một trong những tính chất của trường thay đổi.
Tên trường thay đổi.
Kiểu dữ liệu của trường thay đổi.
Tất cả các phương án trên.
Một bảng có thể có tối đa bao nhiêu trường?
10
20
255
Chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ
Hãy chọn phương án đúng nhất . Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì:
Access không cho phép lưu bảng.
Access đưa ra lựa chọn là tự động tạo trường khóa chính cho bảng.
Access không cho phép nhập dữ liệu.
Tất cả đều đúng.
Hãy chọn phương án đúng nhất. Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:
Chọn Edit => Primary key.
Chọn Table => Edit key.
Chọn View => Primary key.
Tất cả đều sai.
Hãy chọn phương án đúng nhất . Để chỉ định một trường là khóa chính, ta chọn trường đó rồi nháy nút:
First Key.
Single Key.
Primary Key.
Unique Key.

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để xóa một bản ghi trong bảng cần thực hiện: mở bảng, chọn bản ghi và:
Nháy nút lệnh Cut Record.
Nhấn phím Delete.
Nháy nút lệnh Erase Record.
Tất cả đều đúng.
Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để xóa một bản ghi trong bảng cần thực hiện: mở bảng, chọn bản ghi và:
Nháy nút lệnh Cut Record.
Nhấn phím Delete.
Nháy nút lệnh Delete Record.
Câu B. và câu C. đúng.
Hãy chọn phương án ghép đúng. Khi tạo ra một biểu mẫu để nhập dữ liệu thì ta bắc buộc phải:
xác định hành động cho biểu mẫu đó.
chọn bố cục cho biểu mẫu
xác định dữ liệu nguồn (record source).
nhập tên cho biểu mẫu.
Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Liên kết giữa các bảng cho phép:
tránh được dư thừa dữ liệu.
có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng.
nhất quán dữ liệu.
Tất cả phương án trên.
Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relatioships ta thực hiện:
Chọn hai bảng và nhấn phím Delete.
Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete.
Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete.
Tất cả đều sai.
Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, dùng:
Mẫu hỏi.
Câu hỏi.
Liệt kê.
Trả lời.
Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Khi hai (hoặc nhiều hơn) các điều kiện được kết nối bằng AND hoặc OR, kết quả được gọi là:
Tiêu chuẩn đơn giản.
Tiêu chuẩn phức hợp.
 
Gửi ý kiến