Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề tin 6 th hk1 có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Vẹn
Ngày gửi: 15h:16' 14-12-2016
Dung lượng: 10.7 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC


(Thi Kiểm tra học kì I)
THI THỰC HÀNH HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TIN HỌC 6
Thời gian làm bài: 45 Phút
Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............
Khởi động máy tính vào ổ đĩa D Tạo thư mục có tên là HOVATEN-LOP(VD NGUYENDUCNHAT6A1)như hình vẽ.
(với HOVATEN và LOP là tên và lớp của thí sinh).
1/ Tạo cây thư mục như trên và hiển thị cây thư mục (5 điểm)
2/ Sao chép thư mục Lythuyet và Thuchanh trong Tinhoc sang thư mục Nhac (2 điểm)
3/ Đổi tên thư mục Thuchanh trong thư mục Nhac thành thư mục Vandung (1 điểm)
4/Di chuyển thư mục Vandung trong thư mục Nhac vào thư mục Tinhoc (1 điểm)
5/ Xóa tên thư mục Hinh trong thư mục Toan (1 điểm)


---------------------------------------------------Hết----------------------------------------------SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC


(Thi Kiểm tra học kì I)
THI THỰC HÀNH HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TIN HỌC 6
Thời gian làm bài: 45 Phút
Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............
Vào My Computer . Tại D: Tạo thư mục có tên là HOVATEN-LOP
(với HOVATEN và LOP là tên và lớp của thí sinh).
D:
HOVATEN-LOP
CONG TY
CO SO A
XAY DUNG
KINH DOANH
QUAN LY
CO SO B
DIEN LANH
NOI THAT

CO SO C

1/ Tạo cây thư mục như trên và hiển thị cây thư mục (5 điểm)
2/- Sao chép 2 thư mục DIEN LANH và NOI THAT vào thư mục CO SO C (2điểm)
3/- Đổi tên thư mục DIEN LANH thư mục CO SO B thành thư mục NHAP KHAU (1 điểm)
4/- Di chuyển thư mục NOI THAT trong thư mục CO SO B vào thư mục CO SO C (1 điểm)
5/- Xóa tên thư mục KINH DOANH trong thư mục CO SO A (1 điểm)

---------------------------------------------------Hết----------------------------------------------


SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC


(Thi Kiểm tra học kì I)
ĐÁP ÁN THỰC HÀNH HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TIN HỌC 6
Thời gian làm bài: 45 Phút
Đáp án
Câu 1:(5đ)-Tạo được cây thư mục theo đề cho -Tạo đúng cây thư mục (1đ)
Câu 2: (1đ) Sao chép được tên thư mục, đúng mổi thư mục đạt (1đ).
Câu 3: (1đ)Đổi đúng tên thư mục
Câu 4: (1đ) Di chuyển đúng thư mục đến dúng vị trí đích.
Câu 5: (1đ) Xóa được thư mục. 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓