Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề Toán chuẩn minh họa 2019 - Đề 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: huyền ht
Ngày gửi: 02h:08' 14-03-2019
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 445
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 3
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2018 -2019
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề)
Mã đề : 205


MA TRẬN ĐỀ

CHỦ ĐỀ
CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
Tổng


Nhận Biết
Thông Hiểu
Vận Dụng
Vận Dụng Cao


1. Hàm số và các bài toán liên quan
2, 5, 12
18, 22, 26
33,36
43, 48
10

2. Lũy Thừa – Mũ - Logarit
4, 8, 15
17, 25, 27
31
41
8

3. Nguyên Hàm – Tích phân
6, 13
20
37
44
5

4. Số Phức
1
19
30, 34
46
5

5. Hình – Khối Đa Diện
11
16

47
3

6. Hình – Khối Tròn Xoay
9
24
39

3

7. Hình Học Không Gian Oxyz
3, 10
23, 28
35, 40
42, 49
8

8. Lượng Giác

21


1

9. Tổ Hợp – Xác Suất – Nhị Thức Newton
14

38
45
3

10. Cấp Số Cộng – Cấp Số Nhân


32

1

11. Quan Hệ Vuông Góc – Song Song
7

29

2

12. Phương Trình – Hệ Phương Trình50
1

Tổng
15
13
12
10
50


30%
26%
24%
20%
100%


ĐỀ SỐ 3
Câu 1. Cho số phức với . Môđun của z tính bằng công thức nào sau đây?
A. B. C. D. 0

2

+
0

0
+2

Câu 2. Hàm số nào sau đây có bảng biến
thiên như hình bên?

A.
B. 
C. 
D. 
Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu có bán kính R = 2 và tâm O có phương trình
A. B. C. D. 
Câu 4. Tập xác định D của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 5. Hàm số có đồ thị là một trong bốn hình dưới đây

Hỏi đồ thị là hình nào
A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
Câu 6. Gọi S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số (liên tục trên ) và hai đường thẳng . Khi đó S được tính theo công thức nào sau đây?
A. B. 
C. D. 
Câu 7. Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và tam giác ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. GE cắt CD. B. GE cắt AD. C. GE, CD chéo nhau. D. GE // CD.
Câu 8. Cho hai hàm số và với Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số có tập xác định 
B. Hàm số và đồng biến trên mỗi tập xác định tương ứng của nó khi a>1.
C. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm đường tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành.
Câu 9. Một hình nón có bán kính đáy bằng , độ dài đường sinh bằng . Tính độ dài đường cao h của hình nón.
A. B. C. D. 
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho với lần lượt là vectơ đơn vị trên trục Ox, Oz. Tọa độ điểm M là
A. B. C. D. 
Câu 11. Một khối tứ diện đều cạnh có thể tích bằng
A. B. C. D. 
Câu 12. Trong các phát biểu sau khi nói về hàm số , phát biểu nào đúng?
A. Hàm số có một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại.
B. Hàm số có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.
C.
No_avatar

Hay quá ạ

 

 
Gửi ý kiến