Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề toán lớp 4 cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nhật Ánh
Ngày gửi: 20h:18' 15-04-2018
Dung lượng: 57.1 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MƯỜNG LA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG TH CHIỀNG HOA B
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 4
Năm học 2017 – 2018
( Thời gian 40 phút – không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ......................................................................
Lớp 4: ............................................................................
Điểm

Nhận xét của giáo viên
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................

ĐỀ BÀI
PHẦN I – PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau:
Câu 1. Phân số “Năm mươi hai phần tám mươi tư” được viết là :
A. B.  C.  D. 
Câu 2. Phân số  bằng phân số nào dưới đây ?
A.  B.C. D. 
Câu 3.Các phân số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
A. ; ; B. ; ;  C. ; ;  D. ; ; 
Câu 4.Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 32km2 = …. m2 là:
A. 32 m2
C. 320 000 m2

B. 32 000 m2
D. 32 000 000 m2

Câu 5.Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 giờ 25 phút = ... phút
A. 325
 B. 55
C. 3025
D.205

 Câu 6. Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

A
B
C
D

Câu 7. Diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13m?
A. 42m2
B. 52m2
C. 12m2
D. 52m

PHẦN II – PHẦN TỰ LUẬN
Câu 8: Tính:
a. ..................................................................................................................
b. …………………...……………………………………………………..…………..
c.....................................................................................................................
d. ……...........................................................................................................
Câu 9. Một miếng kính hình thoi có độ dài đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miếng kính đó.
Bài giải


Câu 10.Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng  số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài giải
 
Gửi ý kiến