Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ TOÁN TT22 CUỐI KI 1 L5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Nga
Ngày gửi: 21h:40' 10-12-2017
Dung lượng: 291.5 KB
Số lượt tải: 736
Số lượt thích: 1 người (Phan Thi Nga)
TRƯỜNG TH SỐ 1 THỊ TRẤN PLEIKẦN
KHỐI 5 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM 2016 - 2017
MÔN: TOÁN
Thời gian: 40 phút
BẢNG MA TRẬN
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số lượng
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngSố câu
Số điểm

1. Số học

Số câu
1
2
1
1
5Câu số

1
Câu 2, 5
4
8
Số điểm
2
2
1
1

6

2. Đại lượng và đo đại lượng.

Số câu

1


1Câu số

3


Số điểm

11

3. Hình học


Số câu


1

1Câu số6


1


Số điểm


1
4. Giải toán:

Số câu


1

1Câu số7

Số điểm


2


2

Tổng

8
10 điểm

II. ĐỀ KIỂM TRA
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Chữ số 7 trong số 181,075 có giá trị là:
A.  B. C. 7 D.

b) Phân số  viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,34 B. 7,55 C. 0,75 D. 3,4

c) Kết quả của phép tính 56,23 x 100 là:
A. 56230 B. 5,623 C. 562,3 D. 5623

d) Kết quả của phép tính 147,03 : 0,01 là:
A. 14,703 B. 1,470,3 C. 147030 D. 14703

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
90,67 + 2,33.......93 85,27 ..........80 +0,27
69,99 + 1........70 55+0,049..........55,49
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 tấn 18 kg = ........ tấn 8km 23m = ....m
52 ha = .......km2 7,34m2 = ....m2 ......dm2
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
3,58 x 0,4 x 2,5 7,4 x 1,25 x 80

Bài 5: Đặt tính rồi tính
a) 931,6 + 254,8 b) 456,3 – 56,7
c) 144,05 x 4,2 d) 528,42 : 30

Bài 6: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 17,5cm, chiều rộng là 13,7cm.
Bài 7: Một cửa hàng có tất cả 4500 kg gạo. Cửa hàng đã bán được 75% số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki - lô - gam gạo?
Bài 8: Một số tự nhiên chia cho 3 được 2,3 dư 0,1. Tìm số đó

III. ĐÁP ÁN
Bài

Đáp án
Điểm
Hướng dẫn chấm

1
a) A
b) C
c) D
d) B
2
Khoanh vào đúng đáp án. Mỗi ý được 0,5 điểm.

2
 90,67 + 2,33 = 93 85,27 = 80 +0,27
69,99 > 70 55+0,049 < 55,49

1
Điền đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm.

3
3tấn 18kg = 3,018tấn 8km 23m = 8023m
52 ha = 0,52 km2 7,34m2 = 7m2 34dm2
1
Điền đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm.

4

3,58 x 0,4 x 2,5 7,4 x 1,25 x 80
= 3,58 x (0,4 x 2,5) = 7,4 x (1,25 x 80)
= 3,58 x 1 = 7,4 x 100
= 3,58 = 740
1
Học sinh làm đúng kết quả như đáp án. được 0,5 điểm.

Avatar

Các bạn tải đề còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý

 

 
Gửi ý kiến