Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề tổng hợp sinh học 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Minh Hậu
Ngày gửi: 21h:24' 14-01-2016
Dung lượng: 99.1 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 1 người (Đoàn Thị Minh Hậu)
phần trắc nghiệm khách quan: chon phương án trả lời A, B, C, D tương ứng với nội dung câu hỏi
1. Bản đồ di truyền là:
Số lượng các gen trên NST của một loài
trình tự sắp xếp và các khoảng cách vật lý giữa các gen trên nhiễm sắc thể của một loài
vị trí của các gen trên nhiễm sắc thể của một loài
trình tự sắp xếp và vị trí tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể của một loài
2. Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm). nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai bị mù màu của họ đã nhận Xm từ:
bà nội
ông nội
bố
mẹ
3. với n cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu hình ở đời lai là:
4n

1
2
𝑛

3n
2n
4. Thường biến là những biến đổi về:
Kiểu hình của cùng một kiểu gen
Bộ nhiễm sắc thể
Một số tính trạng
cấu trúc di truyền
5. Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a quy định tính trạng cây thấp; gen B quả đỏ, gen b quả trắng. (Các gen A-B, gen a-b liên kết hoàn toàn) Cho cây có kiểu gen
𝑨𝑩
𝒂𝒃 giao phấn với cây có kiểu gen
𝒂𝒃
𝒂𝒃 tỉ lệ kiểu hình ở F1 là:
1 cây cao, quả trắng; 3 cây thấp, quả đỏ
9 cây cao, quả trắng : 7 cây thấp quả đỏ
3 cây cao, quả trắng : 1 cây thấp, quả đỏ
1 cây cao, quả đỏ : 1 cây thấp, quả trắng
6. Thường biến có đặc điểm là những biến đổi:
đồng loạt, xác định, một số trường hợp có thể di truyền
đồng loạt, không xác định, không di truyền
đồng loạt, xác định, không di truyền
riêng lẻ, không xác định, di truyền
7. Mức phản ứng là:
mức dộ biểu hiên kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau
khả năng sinh vật có thể có phản úng trước những điều kiện bất lợi của môi trường
giới hạn thường biến của một kiểu gen hay nhóm gen trước môi trường khác nhau
khả năng biến đổi của sinh vật tước sự thay đổi của môi trường
8. Tính trạng trung gian là tính trạng biểu hiện ở cơ thể lai có kiểu gen dị hợp do:
ảnh hưởng của môt trường
gen trội trong cặp gen tương ứng lấn át không hoàn toàn gen lặn
gen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp
gen trội gây chết ở trạng thái di hợp
9. Lai thuận và lai nghịch đã được sử dụng để phát hiên ra quy luật di truyền:
liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, di truyền qua tế bào chất
tương tác gen, phân ly độc lập
trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập
tương tác gen, trội lặn không hoàn toàn
10. Với n cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số loại giao tử F1 là:
2n

1
2
𝑛

3n
4n
11. Điều không đúng về di truyền qua tế bào chất là:
các tính trạnh di truyền không tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể.
vật chất di truyền và tế bào chất được chia đều cho các tế bào con.
tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng 1 nhân có cấu trúc khác.
kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường manh tính trạng cua mẹ và vai tò chủ yếu thuộc về tế bà chất của giao tử cái.
12. gen đa hiệu là hiện tượng:
một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của 1 hoặc một số tính trạng
nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của 1 tính trạng
một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau
nhiều gen cùng tác động đến sự biểu hiên của nhiều tính trạng
13. Điểm độc đáo nhất trong nghiên cứu Di truyền cỉa Menden là:
chọn bố mẹ thuần chủng đem lai
đã tách ra từng cặp tính trạng, theo dõi sự thể hiện cặp tính trạng đó qua các thế hệ lai sử dụng lý thuyết xác suất và toán học để sử lý kết quả
sử dụng lai phân tích để sử lý kết quả.
lai từ một đến nhiều cặp tính trạng
14. thể dị hợp là cơ thể mang:
nhiều alen giống nhau của cùng một gen
2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen
2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen
2 alen giống nhau
 
Gửi ý kiến