Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề trắc nghiệm chương 1 lớp 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Cao Đài
Ngày gửi: 23h:29' 02-10-2016
Dung lượng: 211.0 KB
Số lượt tải: 2731
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Thị Oanh)
Đề 1.
Câu 1. Hàm số y = nghịch biến trên tập nào sau đây?
a) R b) ( -; -1) ( 3; +) c) ( 3; +) d) (-1;3)
Câu 2. Hàm số y = nghịch biến trên tập nào sau đây?
a) R b) ( -;-1) và (-1;+ ) c) ( -;1) và (1;+ ) d) R {-1; 1}
Câu 3. Hàm số y = . Với giá trị nào của m thì hàm số trên luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
a) m = 2 b) m = -2 c) -2 < m < 2 d) m < -2 v m > 2
Câu 4: Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng .
a. -13 b. [13; + ) c. (13; + ) d. (- ; 13).
Câu 5: Tìm giá trị của m để hàm số nghịch biến trên R.
a. ( -1; 0) b. [-1; 0] c. ( - ; -1) (0; +) d. ( - ; -1] [ 0; +)
Câu 6: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị
a. Có 3 b. Có 2 c. Có 1 d. Không có
Câu 7 : Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực đại tại điểm 
a. b. c. d. 
Câu 8. Điểm cực đại của hàm số y = là:
a) x =0 b) x = 2 c) (0; 2) d) ( 2; 6)
Câu 9. Hàm số y = đạt cực tiểu tại x = 1 khi
a) m = 0 b) m = -1 c) m = - 2 d) m = -3
Câu 10. Hàm số có cực tiểu và cực đại khi:
a) m > 0 b) m < 0 c) m 0 d) m 
Câu 11. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn [-4; 4] lần lượt là:
a) 4; -6 b) 4; -18 c) 10; -2 d) 20; -2
Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ 2 ; 4 ] là :
A. 0 B. – 5 C. -10 D. – 3
Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [ 2 ; 3 ] là khi m nhận giá trị
A. 0 B. 1 C. -5 D. – 2
Câu 14. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: trên nửa đoạn [0; +) lần lượt là:
A. -2; -4 B. -2; + C. -4; + D; -; -4
Câu 15. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: lần lượt là:
A. 4; -4 B. 4; 4 C. 4; -4 D. 4; 2
Câu 16: Cho hàm số . Chọn đáp án sai ?
A. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu; B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2;
C. Hàm số đồng biến trên khoảng ; D. Điểm uốn của đồ thị hàm số là(1;0).
Câu 17. Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng x = -2 làm đường tiệm cận:
A.  B.  C.  D. 
. Câu 18. Cho hàm số . Trong các câu sau, câu nào sai.
A. B. C. TCĐ x = 2 D. TCN y= 2
Câu 19. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là:
A. y= 1 và x = 3 B. y = x+2 và x = 1 C. y = 3 và x = 1 D. y = -3 và x = 1
Câu 20: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số có hệ số góc k = 3 là:
A. B. C. D. Khác
Câu 21: Giá trị m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt
A. B. C. D 
Câu 22: Đồ thị hàm số có phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 0 là
A. B. C. D. 
 
Gửi ý kiến