Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề trắc nghiệm toán 10 học ki 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trí Tín
Ngày gửi: 09h:29' 19-04-2017
Dung lượng: 552.0 KB
Số lượt tải: 2860
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐÈ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN 10
Ma trận đề kiểm tra:

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Bất phương trình
Câu
1 - 8
Câu
9 -14
Câu
15 -18
Câu
19 - 208
6
4
2
20

2. Cung và góc LG, công thức LG
Câu
21 - 26
Câu
27 - 31
Câu
32 - 34
Câu
356
5
3
1
15

3. Các hệ thức lượng trong tam giác

Câu 36
Câu 37

1
1

2

4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Câu
38 - 42
Câu
43 - 47
Câu
48 - 49
Câu
505
5
2
1
13

Tổng
19 câu
38%
17 câu
34%
10 câu
20%
4 câu
8%
50

B. Mô tả chi tiết
Câu 1: Nhận biết điều kiện của một bất phương trình. Câu 2: Nhận biết một số là nghiệm hoặc không là nghiệm của BPT
Câu 3: Nhận biết định lí dấu của nhị thức bậc nhất Câu 4: Nhận biết định lí dấu của nhị thức bậc nhất.
Câu 5: Nhận biết tập nghiệm của BPT bậc nhất Câu 6. Nhận biết định lí về dấu của tam thức bậc hai.
Câu 7: Nhận biết định lí về dấu của tam thức bậc hai. Câu 8. Nhận biết định lí về dấu của tam thức bậc hai.
Câu 9. Biết tìm điều kiện một bất phương trình. Câu 10. Biết xét dấu nhị thức bậc nhất.
Câu 11. Biết xét dấu nhị thức bậc nhất. Câu 12. Biết xét dấu tam thức bậc hai.
Câu 13. Biết xét dấu tam thức bậc hai. Câu 14. Biết xét dấu tam thức bậc hai.
Câu 15. Giải hệ bất phương trình bậc nhất 1 ẩn. Câu 16. Giải bất phương trình chứa tích các nhị thức bậc nhất.
Câu 17. Giải bất phương trình bậc hai.
Câu 18. Giải bất phương trình bậc hai chứa tích (thương) các tam thức bậc hai.
Câu 19. Tìm giá trị của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm, vô nghiệm,..
Câu 20. Tìm giá trị của tham số để bất phương trình bậc hai có nghiệm đúng, vô nghiệm,..
Câu 21. Đổi đơn vị đo góc Câu 22. Nhận biết GTLG sina và cosa
Câu 23. Nhận biết mối quan hệ giữa các GTLG của một cung Câu 24. Nhận biết công thức LG
Câu 25. Nhận biết công thức LG Câu 26. Nhận biết công thức LG
Câu 27. Biểu diễn lại công thức cộng Câu 28. Biểu diễn lại công thức cộng.
Câu 29. Cho giá trị tana(cota). Tính giá trị của biểu thức đẳng cấp giữa sina và cosa.
Câu 30. Tính giá trị LG cos2a, sin2a khi biết sina hoặc cosa.
Câu 31. Áp dụng công thức biến ổng thành tích Câu 32. Tính GTLG của một cung
Câu 33. Tính GTLG của một cung
Câu 34. Viết lại một biểu thức có sử dụng công thức cộng Câu 35. Tính giá trị LG của một góc có sử dụng CT nhân đôi
Câu 36. Hiểu được định lí côsin, sin trong tam giác Câu 37. Áp dụng được công thức tính diện tích tam giác
Câu 38. Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến hoặc chỉ phương của đường thẳng
Câu 39. Viết được phương trình đường thẳng khi có vectơ chỉ phương hoặc pháp tuyến.
Câu 40. Viết được phương trình đường thẳng khi có vectơ chỉ phương hoặc pháp tuyến
Câu 41. Nhớ được công thức tính khoảng cách, góc
Câu 42. Tìm được tọa độ tâm và bán kính của đường tròn khi có phương trình đường tròn.
Câu 43. Viết được phương trình đường thẳng đi qua hai điểm
Câu 44. Viết được phương trình đường thẳng đi qua điểm song song hoặc vuông góc với một đường thẳng cho trước.
Câu 45. Tìm được tọa độ giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau
Câu 46. Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đt, góc giữa hai đt
Câu 47. Viết được phương trình đường tròn có tâm và bán kính
Câu 48. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của một điểm trên một đường thẳng, điểm đối xứng
Câu 49. Viết được phương trình đường tròn thỏa điều kiện cho trước
Câu 50.
 
Gửi ý kiến