Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ TS ANH 10 KHÔNG CHUYÊN - LÂM ĐỒNG 2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thẩm Tâm Vy
Ngày gửi: 09h:40' 14-06-2021
Dung lượng: 94.5 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2021 -2022
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TIẾNG ANH - KHÔNG CHUYÊN
(Đề thi gồm có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút
Khóa ngày: 9. 10. 11 / 6 / 2021 Mã đề 357
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correcting.
1. (A) Despite she looks (B) very young, she is (C) much older than my (D) thirty-year-old sister.
2. My mother suggested (A) to go Phong Nha Cave (B) since it’s (C) a famous (D) tourist destination.
3. She didn`t (A) hear the dog (B) barking outside (C) because she (D) wore headphones.
4. We (A) are going to (B) study tonight (C) until we (D) will finish this chapter.
5. I used (A) to having a very (B) good time (C) with my grandparents when I (D) was a child.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheetto Indicate the sentence that has the same meaning as the original one.
6. He smokes so much; perhaps, that’s why he can’t get rid of his cough.
A. If he smoked so much, he might be able to get rid of his cough.
B. If he didn’t smoke so much, he could get rid of his cough.
C. If he smoked so much, he could get rid of his cough.
D. If he doesn`t smoke so much, he can get rid of his cough.
7. It`s two weeks since I started my diet.
A. I am now on a diet that will last two weeks.
B. Since last week, I have been on a diet.
C. I have been on a diet for two weeks now.
D. I was only on a diet for two weeks.
8. You drive too last, so I would like you to drive more slowly.
A. I wish you drive more slowly.
B. I wish you don`t drive more slowly.
C. I wish you drove more slowly.
D. I wish you didn`t drive more slowly.
9. The students have to finish the task before Monday.
A. The task had to finish by the students before Monday.
B. The task had to be finished by the students before Monday.
C. The task has to be finished by the students before Monday.
D. The task has to finish by the students before Monday.
10. `Can you help me wilth my homework?’ Nick asked his sister.
A. Nick asked his sister whether she can help him with his homework.
B. Nick asked his sister if she helps him with his homework.
C. Nick asked his sister whether she helped him with his homework.
D. Nick asked his sister if she could help him with his homework.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
Do you ever think about what schools will be like in the future? Many people think that students will study most regular classes such as maths, science and history online. Students will probably be able to study these subjects anywhere using a computer. What will happen if students have problems with a subject? They might connect with a teacher through live video conferencing. Teachers from learning centres will give students help wherever they live. Students will still take classes in a school, too. Schools will become places for learning social skills.
Teachers will guide students in learning how to work together and how to get along wilh each other. They will help students with group projects both in and out of the classroom. Volunteer work and working at local businesses will teach sludents important life skills about the world they live in. This will help students become an important part of their communities. Some experts say it will take schools five years to change. Others say it will take longer. Most people agree, though, that computers will change education like the day when TVs and telephones have changed people`s life.
11. What will happen if students meet difficulties with a subject?
A. Schools will organise a live video conference for teachers to help students with problems.
B. They will meet their teachers in person for help with problems of the subject.
C. They will telephone the teachers who are staying at the school to seek their help.
D. Teachers from learning centres will give them help through live video conferencing.
12. Smdents will still go to school to……
A. learn social skills B.
 
Gửi ý kiến