Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ TUYỂN SINH TIẾNG ANH 10 - NH 2020-2021 ~ THỪA THIÊN-HUẾ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Net Study 2020
Người gửi: Thẩm Tâm Vy
Ngày gửi: 12h:06' 20-07-2020
Dung lượng: 117.0 KB
Số lượt tải: 395
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYẾN SINH LỚP 10 THPT NÂM HỌC 2020-2021
THỪA THIẾN-HUÊ Khóa ngày 18 tháng 7 năm 2020
ĐÈ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TIẾNG ANH
(Đề thỉ có 04 trang) Thởi gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề thi 614

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) that is CLOSEST in meaning to the underlined and bold part in each of the following questions from 1 to 2.
Question 1: He’s really over the moon at his success.
A. bored B. delighted C. annoyed D. tired
Question 2: I often ask my sister to look after the children while I am away on business.
A. look forward to B. take purt in C. pay attention to D. take care of
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges from 3 to 4,
Question 3: Daniel and Bobby are talking on the phone.
~ Bobby: Would you like to have dinner with me?
~ Daniel: .................
A. Yes, it is. B. I’d love to. C. Me, too. D. So do I
Question 4: Nick and Duong meet each other in the schoolyard.
~ Nick: How’s it going? ~ Dương: ..................
A. Fine. And you? B. Not bad. Why? C. Never mind! D. Many thanks.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) that is CLOSEST meaning to the underlined and bold part in each of the following questions from 5 to 8.
Question 5: I don`t harve a map, so I can`t show you the way.
A. Unlees you hod a map, I couldn`t show you the way.
B. I can’t show you the way if I don’t have a map.
C. Unless I have a map, I can’t show you the way.
D, 1 could show you the way if I had a map.
Question 6: Carol wishes her husband could drive.
A. Carol’s husband hopes to drive well. B. Carol’s husband cannot drive.
C. Carol wishes she could drive. D. Carol thinks his husband could drive.
Question 7: This city is not as beautiful as my capital.
A. My capital is less bcatuiful than this city.
B. My capital is as beautiful as this city.
C. My capital is more beautiful than this city.
D. My capital is not so beautiful as this city.
Question 8: It rained during the match, but we enoyed it.
A. It rained during the match and we enjoyed it.
B. Although it rained during die match, we enjoyed it.
C. It rained during the match because we didn’t enjoy it.
D. It didn’t rain during the match, so we enjoyed it.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that best completes each of the following sentences from 9 to 10.
Question 9: .cis the language that you leant to speak from birth.
A. Fast language B. Second language
C. Foreign language D. Official language
Question 10: We usually........ourselves by playing hide and seek or flying kites.
A. imagine B. entertain C. collect D. behave
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that ừ DIFFERENT in meaning to each of the following questions from 11 to 14.
Question 11: We last went to Hanoi two weeks ago.
A. We haven`t been to Hanoi for two weeks.
B. We have been to Hanoi for two weeks.
C. It’s two weeks since we last went to Hanoi.
D. The last time we went to Hanoi was two weeks ago.
Question 12: I used to spend a lot of time playing computer games.
A. I often spent a lot of time playing computer games.
B. I no longer spend a lot of time playing computer games.
C. I don’t spend a lot of time playing computer games any more.
D. I’m still spending a lot of time playing computer games.
Question 13: "Why don`t we stay at home and watch television?" he said.
A. He suggested staying at home and watching television.
B. He suggested that they should stay at home and watch television.
C. His
 
Gửi ý kiến