Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề và Đ/A k tra tiết 39 SH 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Văn
Ngày gửi: 16h:12' 29-11-2017
Dung lượng: 179.0 KB
Số lượt tải: 706
Số lượt thích: 0 người
Số học

I/ Trắc nghiệm (3 đ)

1/ Tổng (hiệu) nào sau đây không chia hết cho 6?
A. 48+36 B. 54+60+12 C. 54-36 D. 24+55

2/ Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2,3 và 5?
A. 280 B. 261 C. 510 D. 460

3/ Số các số nguyên tố nhỏ hơn 20 là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

4/ Phân tích số 1260 ra thừa số nguyên tố ta được:
A. 22.3.52.7 B. 22.32.5.7 C. 22.9.5.7 D. 22.33.5.7

5/ Số các ước của 20 là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

6/ BCNN( 48;12;36) bằng:
A. 12 B. 48 C. 36 D. Một đáp án khác

II/ Tự luận (7 đ)

Bài 1 : (2 đ)
a/ Tìm số tự nhiên x, biết: 30 x và 10 x < 30
b/ Tìm các chữ số a,b để số:  chia hết cho cả 2,5 và 9?

Bài 2 : (3 đ )
a/ Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 420; 345?
b/ Tìm ƯCLN(180;300)
c/ Tìm số tự nhiên a, biết: 360a; 600a; 840a và a > 60

Bài 3 : (1,5 đ)
Tổng số học sinh khối 6 của một trường có khoảng từ 400 đến 500 học sinh, Mỗi lần xếp 12 hàng, 16 hàng, 18 hàng đều vừa đủ, không thiếu một ai. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh khối 6?

Bài 4 : (0,5 đ)
Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết, khi chia a cho 15 dư 14, cho 18 dư 17 ?
Hình học

I. Phần Trắc Nghiệm (3 điểm)
Bài 1: Đánh dấu X vào ô thích hợp trong mỗi câu sau: ( 2 điểm)
Câu
Đúng
Sai

a) Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm cách đều hai điểm M và Nb) Nếu I nằm giữa hai điểm A và B thì AI + IB = ABc) Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì I cách đều hai điểm A và Bd) Đoạn thẳng EF là hình gồm các điểm nằm giữa E và FBài 2: Cho đoạn thẳng EK là 20cm, I là trung điểm của đoạn thẳng EK thì EI bằng:(0.5 điểm)
A) 15cm B) 10cm C) 14cm D) 10,5cm
Bài 3: Trong ba điểm thẳng hàng có____________điểm nằm giữa hai điểm còn lại: (0.5 điểm)
A) ba B) một C) một và chỉ một D) vô số
II. Phần Tự Luận (7 điểm)
Bài 1: Cho hai tia đối nhau Ox và Ox’, lấy MOx, NOx’. ( 1 điểm)
Có bao tia trùng với tia Mx’ ?
Hãy kể tên các tia đó.
Bài 2: Cho ba đường thẳng. Vẽ ba đường thẳng đó trong các trường hợp sau: ( 1.5 điểm)
a) Chúng có 1 giao điểm b) Chúng có ba giao điểm c) Chúng không có giao điểm nào
Bài 3: Trên đường thẳng c, cho ba điểm A, B ,C thẳng hàng. ( 1.5 điểm)
a) Vẽ điểm A nằm giữa hai điểm B và C b) Vẽ điểm A nằm ngoài hai điểm B và C
Bài 4: Lấy 4 điểm M, N, P, Q, trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm D nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng ?
Viết tên các đường thẳng đó. (1 điểm)
Bài 5: Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B, sao cho OA = 5cm, OB = 8cm ( 2 điểm)
Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? Vì sao ?
So sánh OA và AB
Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ?
Cho BF = 1 cm. Tính OF 
Gửi ý kiến