Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề và đáp án KT HK2 Toán 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:04' 20-04-2015
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 1880
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP. BẢO LỘC
Trường: ………………………... Lớp: ……
Họ tên: ………………………………
KIỂM TRA HKII(TN+TL)– ĐỀ 19
MÔN: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút


A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong những câu sau :
Câu 1: Trong các cách viết sau cách viết nào là phân số?
A. B. C. D. 
Câu 2: Số nghịch đảo của là: A. B. C. D. 
Câu 3: Viết hỗn số dưới dạng phân số là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Góc nào sau đây là góc nhọn?
A. 900 B. 600 C. 1200 D. 1800
Câu 5: Cho hai góc phụ nhau. Trong đó có một góc bằng 400, số đo góc còn lại là:
A. 500 B. 600 C. 1400 D. 1500.
Câu 6: Số đối của là: A. B. C. D..
Câu 7: Tỉ số phần trăm của hai số 4 và 5 là:
A. 80% B. 125% C. 4,5% D. 0,2.
Câu 8: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng 6cm là:
A. Hình tròn tâm O bán kính 6cm C. Hình tròn tâm O bán kính 3cm
B.Đường tròn tâm O bán kính 3cm D. Đường tròn tâm O bán kính 6cm.
B. TỰ LUẬN: (8 điểm)
(Lớp đại trà làm các Bài 1, 2, 3, 4; lớp chọn làn các Bài 1, 2, 4, 5)
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) b) c) d) 
Bài 2: (2,0 điểm)
Khối 6 của một trường có 96 học sinh xếp loại học lực gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình, yếu. Trong đó số học sinh giỏi, 25% số học sinh khá, số học sinh trung bình, số học sinh còn lại là yếu. Tính số học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình, yếu của khối 6.
Bài 3: (1,0 điểm) Tìm x, biết:
a) b) 
Bài 4: (3,0 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
Tính số đo góc ?
Tia Oy có phải là tia phân giác của góc không? Vì sao?
Vẽ Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo góc ?
Bài 5 : (1,0 điểm)
a) Tìm x, biết: 2. - 3 = 5
b) Tìm nZ để có giá trị nguyên

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HKII NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn Toán 6
I. Trắc nghiệm: - Khoanh tròn vào mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm
Câu 1:
1
2
3
4
5
6
7
8

A
D
B
B
A
C
A
D

II. Tự luận:
Câu
Đáp án
Điểm

1(2đ)


0,5 điểm0,5 điểm


0,5 điểm
0,5 điểm


2(2đ)
Số học sinh loại giỏi của khối lớp 6 là: (học sinh)

Số học sinh loại khá của khối lớp 6 là: (học sinh)
Số học sinh loại trung bình của lớp là: (học sinh)
Số học sinh loại yếu của khối lớp là: 96 – ( 8 + 24 + 60) = 4 (học sinh)
0,5 điểm0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm

3(1đ)
(Lớp đại trà)
 
b) X = 4 ; x = -6

0,5 điểm

0,5 điểm

4(3đ)
. Vì nên tia Oy
nằm giữa 2 tia Ox và Oz.
Ta có:

b
 
Gửi ý kiến