Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề và đáp án thi HSG môn toán lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhung
Ngày gửi: 10h:21' 10-04-2012
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 1 người (Hồng Mai)

Trường tiểu học Yên Trường

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 năm học 2010-2011
Môn : Toán
(Thời gian làm bài 90 phút)


Câu 1: ( 3 điểm ) Tìm x:
( X – 21 x 13) : 11 = 30
( 627 – 138): ( X: 2) = 163
Câu 2: ( 3 điểm) Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:
18,75 + 17,25 + 15,75 + 14,25 +....... 5,25 + 3,75 + 2,25

120 – 0,5 x 40 x 5 x 0,2 x 20 x 0,25 - 20
b.
1 + 5 + 9 + ... + 33 + 37

Câu 3: ( 5 điểm)
Cho ab là số có 2 chữ số . Biết rằng ab chia hết cho 9, chia cho 3 dư 5. Tìm ab.
Tìm các chữ số a, b,c sao cho:
cab = 3 x ab + 8 .
Câu 4: ( 5 điểm) Ba tấm vải có tổng số đo chiều dài là 90m. Nếu cắt 1 tấm vải thứ nhất, 3
3 4
tấm vải thứ 2 và 1 tấm vải thứ 3 thì phần còn lại của ba tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều
2
dài của mỗi tấm vải.

câu 5: ( 4 điểm) B
Cho hình tứ giác ABCD ( như hình vẽ ). Nối A với C.
Trên AC lấy điểm M sao cho AM = 2 MC.
Nối D và B với M.
Kể tên các tam giác và tứ giác có trên hình vẽ. D
So sánh diện tích hình ABMD với diện tích hình A M
BCDM.

D

Phòng Giáo dục Yên Định
Trường Tiểu học Yên Trường

đáp án thi học sinh giỏi lớp 5
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút


Câu 1: (3 điểm) Tìm x:
a. x - (21 x 13) : 11 = 30 b. (627 – 138) : (x : 2) = 163
x - 273 = 30 x 11 (0,75 điểm) 489 : (x : 2) = 163 (0,5 điểm)
x - 273 = 330 (0,25 điểm) x : 2 = 489 : 163 (0,5 điểm)
x = 330 + 273 (0,25 điểm) x : 2 = 3 (0,25 điểm)
x = 603. (0,25 điểm) x = 6 (0,25 điểm)
Câu 2: (3 điểm)
a. (1điểm)
18,75 + 17,25 + 15,75 + 14,25 + …+ 5,25 + 3,75 + 2,25
Tổng trên gồm số các số hạng: (18,75 – 2,25) : 1,5 + 1 = 12 (số hạng) (0,5 điểm)
Tổng 1 cặp: 18,75 + 2,25 = 21 (0,25 điểm)
Tổng trên có giá trị là: 21 x 12 : 2 = 126 (0,25 điểm)
b. (2điểm) 
=  (0,5 điểm)
 (0,5 điểm)
(0,5 điểm)
= o (0,5 điểm)
Câu 3: (5 điểm)
(2 điểm)
ab chia cho 5 dư 3 b = 3 hoặc b = 8 (0,5 điểm)
Nếu b = 3  (a + 3)  9  a = 6. Ta có số 63. (0,5 điểm)
Nếu b = 8  (a + 8)  9  a = 1. Ta có số 18. (0,5 điểm)
Vậy các số thoả mãn đề bài là: 63 và 18. (0,5 điểm)
(3 điểm)
No_avatarf

Sáng mắt vì $

 

 
Gửi ý kiến