Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

dethi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thư Tâm
Ngày gửi: 20h:00' 11-08-2016
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
Ma trận đề số 1
Chủ đề
Nội dung kiến thức theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng hợpTN
TL
TN
TL
TN
TL


Bài 1: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới (lớp 7)
Kiến thức: trình bày, phân tích sự gia tăng dân số. Nguyên nhân và hậu quả của sự bùng nổ dân số thế giới.
Kĩ năng: nhận biết, ghi nhớ


25
%
(1đ)
75%
(3đ)


40%
4,0 đ

Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa.
Kiến thức: biết được trên thế giới có 2 loại hình quần cư
Kĩ năng: nhận biết
100
%
(1đ)

10%
1,0 đ

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
Kiến thức: trình bày các sản phẩm nông nghiệp chue yếu của đới nóng.
Kĩ năng: nhận biết

100%
(3đ)
30%
3,0 đ

Bài 10: Dân số và sức ép môi trường tới tài nguyên môi trường ở đới nóng
Kiến thức: trình bày sự gia tăng dân số trên thế giới
Kĩ năng: vẽ biểu đồ hình cột đơn.

100%
(2đ)
20%
2,0 đ

Tổng hợp
40%
4,0đ
40%
4,0đ
20%
2,0đ
100%
10đ


Trường PTDTBT THCS San Sả Hồ
Đề số 1
Họ và tên:………………....
Lớp:……………………….
ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HKI NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)


 I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Dân số thế giới đạt 6 tỉ người vào năm bao nhiêu
1990 B. 1999 C. 1998 D. 2000
2. Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến
A.2,0% B. 2,2% C. 2,1% D. 1,9%
3.Trên thế giới có mấy chủng tộc chính
A.3 B.4 C.5 D.6
4.Có hai kiểu quần cư chính là
Quần cư nông thôn và quần cư thành thị
Quần cư làng quê và quần cư đô thị
Quần cư làng xã và quần cư đô thị
Quần cư nông thôn và quần cư đô thị
Câu 2 (1 điểm): Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (…)
Trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị ngày càng (a)………trong khi tỉ lệ người sống ở nông thôn có xu hướng (b) …….
Nhiều đô thị (c) ……….nhanh chóng, trở thành các (d)………..
I.Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1 (3 điểm)
Hãy kể tên các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu ở đới nóng?
nóng và đới ôn hòa?
Câu 2 (3 điểm) Sự bùng nổ dân số thế giới
Dân số thế giới tăng rất nhanh và đột ngột vào những năm 50 của thế kỉ XX. Dự kiến đến năm 2050 dân số thế giới đạt 8,9 tỉ người. Dân số thế giới tăng nhanh gây sức ép rất lớn tới các vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trường.
Dựa vào thông tin trên, em hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của sự tăng dân số nhanh và bùng nổ dân số trên thế giới?
Câu 3 (2 điểm)
Cho bảng số liệu: Dân số thế giới giai đoạn 1980 – 1990.
Đơn vị: Triệu người
Năm
Dân số

1980
360

1990
442

 Em hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số trên thế giới giai đoạn 1980 – 1990. Nhận xét về sự gia tăng dân số thế giới
.....................................HẾT.....................................ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM (Đề số 1)
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm): mỗi ý đúng 0,25 điểm
1.D; 2.C; 3.A; 4.D
Câu 2 (1 điểm): mỗi ý đúng 0,25 điểm
1 a. tăng b. giảm dần
2 c .phát triển d. siêu đô thị
II. Phần tự luận
Câu
Nội dung
 
Gửi ý kiến