Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

địa 12 - 45p - KÌ I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Xuân Vĩnh
Ngày gửi: 10h:21' 24-09-2016
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 12
TRƯỜNG THPT LÊ QUY ĐÔN Năm học 2015-2016 (Thời gian 45 phút)

Nội dung
Các mức đánh giá
Tổng điểm


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao


Đăc điểm chung của tự nhiên
Tỷ lệ: 30%
Số điểm: 4 điểm
Nêu đặc điểm của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi.
Nguyên nhân thiên nhiên phân hóa B-N

Liên hệ với Hải Phòng thiên tai do thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.
3
(3,5đ)


1
(1,0đ)
1
(1,5đ)

1
(1,0 đ)


Địa lí dân cư

Tỷ lệ: 30%
Số điểm: 3 điểm


Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế
Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu LĐ phân theo thành phần kinh tế
2
(3,0đ)
1
(2,0 đ)
1
(1,0đ)

Địa li kinh tế
Tỷ lệ: 30%
Số điểm: 3 điểm
-Trình bày sự chuyển dịc cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta
-Kể tên các loại cây công nghiệp và sự phân bố các cây công nghiệp của nước ta
Tại sao nói cây CN lâu năm ở nước ta đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu SX cây CN


2
(3,5đ)


1
(2,0đ)
1
(1,5đ)
Năng lực
-Năng lực sáng tạo, giải quyết các vấn đề
-Năng lực tính toán,sử dụng số liệu thống kê, sử dụng bản đồ.

Tổng điểm
Tỷ lệ : 100%
Số điểm :10,0
2
30%
(3,0đ)
2
30%
(3,0đ)
1
20%
(2,0 đ)
1
20%
(2,0đ)
6
100%
(10,0)


GD & ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN ĐỊA LÝ 12 – BAN A
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Năm học 2015-2016
ĐỀ 1 (Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3,5 điểm) Thiên nhiên phân hóa đa dạng:
Hãy nêu đặc điểm của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi. (1,0 điểm)
Trình bày nguyên nhân thiên nhiên phân hóa B-N (1,5 điểm)
Em hãy cho biết Hải Phòng thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các thiên tai nào? Theo em để giảm nhẹ thiệt hại do các thiên tai đó xảy ra thì mọi người phải làm gì? (1,0 điểm)
Câu 2: (3,5 điểm) Dựa vào biểu đồ trong trang 21Át lát Địa lí Việt Nam kiến thức hãy:
a. Trình bày sự chuyển dịc cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta (1,0 điểm)
b. Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 19 và kiến thức đã học hãy:
Kể tên các loại cây công nghiệp của nước ta.(1,0 điểm).Tại sao nói cây CN lâu năm ở nước ta đóng vai
tròquan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp(1,5điểm)

Câu 3:(3,0 điểm)Cho bảng :
Cơ cấu lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2000-2010 (ĐV%)
Năm
2000
2002
2005
2010

Nhà nước
11,7
9,5
9,5
10,4

Ngoài nhà nước
87,3
89,4
88,9
86,1

Có vốn đầu tư nước ngoài
1,0
1,1
1,6
3,5

(Nguồn:htt://www.org.gov.vn)
a.Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2000-2010 của nướcta.(2,0 điểm)
b. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2000-2010 của nước ta. (1,0 điểm)
*Ghi chú -HS được sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam.
-HS không được sử dụng tài liệu.
….Hết…..

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG Đáp án đề kiểm tra học
 
Gửi ý kiến