Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Địa lí 12.Phục lục 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Copy
Người gửi: Lê Thị Thi
Ngày gửi: 09h:23' 26-09-2021
Dung lượng: 21.3 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG: ..................................................................
TỔ: ..............................................................................
Họ và tên giáo viên: .....................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: ĐỊA LÍ; LỚP 12
(Năm học 2021 - 2022)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
STT
Bài học
(1)
Số tiết
(2)
Thời điểm
(3)
Thiết bị dạy học
(4)
Địa điểm dạy học
(5)

HỘC KÌ I (18 TIẾT)

1
Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.
1
Tuần 1
Bản đồ các nước Đông Nam Á
Lớp học

2
Bài 3: Thực hành. Vẽ lược đồ Việt Nam.
1
Tuần 2
Bản đồ các nước Đông Nam Á
Lớp học

3
Chủ đề: Địa hình Việt Nam
3
Tuần 3
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

4
Chủ đề: Địa hình Việt Nam (tiếp)

Tuần 4
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

5
Chủ đề: Địa hình Việt Nam (tiếp)

Tuần 5
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

6
Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
1
Tuần 6
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

7
Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
2
Tuần 7
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

8
Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Tiếp)

Tuần 8
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

9
Ôn tập giữa HK I
1
Tuần 910
Kiểm tra giữa HK I
1
Tuần 1011
Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
3
Tuần 11
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

12
Bài 11 + 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp)

Tuần 12
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

13
Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp)

Tuần 13
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

14
Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tự nhiên
1
Tuần 14
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

15
Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
2
Tuần 15
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

16
Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (tiếp)

Tuần 16
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Lớp học

17
Ôn tập cuối HK I
1
Tuần 1718
Kiểm tra cuối HK I
1
Tuần 18HỌC KÌ II (34 TIẾT)

19
Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
1
Tuần 19
Bản đồ dân cư Việt Nam
Lớp học

20
Bài 17: Lao động và việc làm
1

Bản đồ dân cư Việt Nam
Lớp học

21
Bài 18: Đô Thị hóa
1
Tuần 20
Bản đồ dân cư Việt Nam
Lớp học

22
Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng.
1

Bản đồ dân cư Việt Nam
Lớp học

23
Chủ đề: Đặc điểm cơ cấu kinh tế nước ta
2
Tuần 21
Bản đồ kinh tế chung Việt Nam
Lớp học

24
Chủ đề: Đặc điểm cơ cấu kinh tế nước ta (tiếp)


Bản đồ kinh tế chung Việt Nam
Lớp học

25
Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
2
Tuần 22
Bản đồ nông - lâm - thủy sản Việt Nam
Lớp học

26
Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp (tiếp)


Bản đồ nông - lâm - thủy sản Việt Nam
Lớp học

27
Bài 23: Thực hành. Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
1
Tuần 23
Bản đồ nông - lâm - thủy sản Việt Nam
Lớp học

28
Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
1

Bản đồ nông - lâm - thủy sản Việt Nam
Lớp học

29
Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
1
Tuần 24
Bản đồ công nghiệp - giao thông vận tải Việt Nam
Lớp học

 
Gửi ý kiến