Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

điêm đường thẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: To Dieu Ly
Ngày gửi: 23h:54' 25-08-2017
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 372
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thanh Huyền)

GV: Tô Diệu Ly 0943153789 Phiếu số 1 hình lớp 6D1 ( 20/8/2006)

Bài 1: trên đường thẳng a lấy 4 điểm A,B,C,D theo thứ tự đó và lấy điểm O không thuộc a.
hãy kể tên các trường hợp một điểm nằm giữa các điểm khác .
có bao nhiêu nhóm các điểm không thẳng hàng ?
Bài 2: cho trước một số điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng nếu số điểm cho trước là :
4 điểm A,B,C D
5 Điểm A,B,C,D,E
n điểm (n € N; n ≥ 2)
Bài 3: Cho trước một điểm trong đó có đúng ba điểm thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng nếu số điểm cho trước là:
a/ 7 điểm b/ n điểm ((n € N; n ≥ 3)
Bài 4: Cho trước n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Biết số đường thẳng vẽ được tất cả là 28, tìm số n.
Bài 5: Xem hình ròi cho biết:
Có bao nhiêu nhóm ba điểm thẳng hàng?
Có bao nhiêu trường hợp một điểm nằm giữa hai điểm khác?

Bài 6: Vẽ sơ đồ trồng 9 cây thành 9 hàng, mỗi hàng 3 cây?
Bài 7: Cho trước một số điểm trong đó không có ba điểm nào thẳn hàng. Nếu bớt đi ba điểm thì số đường thẳng vẽ được qua các cặp điểm còn lại chỉ là 36. Hỏi nếu không bớt đi ba điểm thì vẽ được ao nhiêu dường thẳng?
Bài 8: Cho 5 điểm A,B,C,D,E. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. hỏi 5 điểm đã cho phải có điều kiện gì để số đường thẳng vẽ được là:
a. 10; b. 5; c. 6
Bài 9: Cho trước n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Nếu bớt đi 1 điểm thì số đường thẳng vẽ được qua các cặp điểm giảm đi 10 đường thẳng. hỏi lúc đó đã có bao nhiêu điểm?
Bài 10: Có 16 đường thẳng cắt nhau đôi một và không có ba đường thẳng nào cũng đi qua một điểm. Hỏi có tất cả bao nhiêu giao điểm cảu 16 đường thẳng đã cho?
Bài 11: Cho một số đường thẳng cắt nhau đôi một và không có ba đường thẳng nào cũng đi qua một điểm. Biết có tất cả 190 giao điểm, tính số đường thẳng đã cho.
Bài 12: Cho trước 12 điểm trong đó có đúng 4 điểm thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?
Bài 13: Cho a,b,c là ba đường thẳng phân biệt. hãy cho biết số giao điểm cảu ba đường thẳng này?
Bài 14; Vẽ 5 đường thẳng sao co chúng có nhiều giao điểm nhất>
Bài 15: hai đường thẳng m và n có chung điểm O. Hãy nêu điều kiện để:
m và n là hai đường thẳng phân biệt
m và n là hai đường thẳng trùng nhau
bài 16: Cho 4 điểm A,B,M,N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm B nằm giữa hai điểm M và N. Chứng tỏ rằng hai đường thẳng AB và MN trùng nhau.
Bài 17: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tạo O. Vẽ các điểm P và Q sao cho chứng không nằm trên hai đường thẳng này. Nêu cách xác định một điểm M thuộc đường thẳng a hoặc đường thẳng b sao cho ba điểm M,N,Q thẳng hàng.


Bài 1: trên đường thẳng a lấy 4 điểm A,B,C,D theo thứ tự đó và lấy điểm O không thuộc a.
hãy kể tên các trường hợp một điểm nằm giữa các điểm khác .
có bao nhiêu nhóm các điểm không thẳng hàng ?
Bài 2: cho trước một số điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng nếu số điểm cho trước là :
4 điểm A,B,C D
5 Điểm A,B,C,D,E
n điểm (n € N; n ≥ 2)
Bài 3: Cho trước một điểm trong đó có đúng ba điểm thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng nếu số điểm cho trước là:
a/ 7 điểm b/ n điểm ((n € N; n ≥ 3)
Bài 4: Cho trước n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi
 
Gửi ý kiến