Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Điểm thi vào lớp 10 TPHCM NH: 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:27' 13-06-2018
Dung lượng: 10.6 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
SBD Ho Ten NgaySinh Diem1 Diem2 Diem3 Diem4
9000 DƯƠNG TRẦN BÌNH AN 02/03/2003 7.5 9.25 7.5 10
9001 Trần Hữu Phúc An 20/09/2003 8 8.5 9.75 10
9002 Lê Vũ Đức Ân 27/12/2003 7.25 7.25 8.25 4
9003 Vương Quốc Ấn 23/08/2003 7 8.5 8.5 9.5
9004 Ngô Nguyễn Việt Anh 18/08/2003 7.5 8.25 9 6
9005 Nguyễn Hà Việt Anh 07/06/2003 6.75 8.5 7 10
9006 Nguyễn Hoàng Anh 12/12/2003 7.5 9.5 7.5 5.75
9007 Nguyễn Phúc Anh 11/09/2003 7.5 8.25 8.25 9.5
9008 Nguyễn Quốc Anh 01/11/2003 7.25 7.25 9.25 8.25
9009 Phạm Châu Anh 25/09/2003 8.25 9 9.75 8.5
9010 Phạm Hoàng Anh 04/03/2003 8.25 6.5 8 3.75
9011 Trần Ngọc Việt Anh 04/12/2003 8 9.5 10 8.75
9012 Vũ Đức Anh 16/10/2003 7.5 8.25 6.5 4
9013 Đỗ Khưu Gia Bảo 14/01/2003 6.25 6.75 7.75 10
9014 Huỳnh Kim Bảo 03/11/2003 6.75 7.5 9 5
9015 Nguyễn Gia Bảo 20/11/2003 7.25 8 7.25 6.25
9016 Nguyễn Quốc Thái Bảo 16/11/2003 6.75 8 8 7.25
9017 Nguyễn Khắc Chánh 07/01/2003 6.75 8 7.75 0
9018 Phạm Vi Phú Chi 19/04/2003 7.75 8.5 10 10
9019 Ngô Chí Cường 10/06/2003 6.25 7.75 6.75 0
9020 Nguyễn Trần Hữu Cường 15/03/2003 7.75 8 7 6.75
9021 Nguyễn Linh Đan 28/12/2003 7.75 9 7.5 0
9022 Võ Nam Đăng 22/09/2003 7.75 9.75 8.5 8
9023 Ôn Tuấn Đạt 14/01/2003 7.25 7.75 8 1
9024 Trần Tuấn Đạt 24/01/2003 6.25 9 7.75 9.75
9025 Trương Đình Đông 23/10/2003 7.75 8.5 10 7.75
9026 Nguyễn Ngọc Trí Dũng 27/02/2003 7.5 7.25 8.75 4.75
9027 LÊ QUÝ DƯƠNG 11/03/2003 6.75 9 9 0
9028 TRẦN THÁI ĐỨC DUY 14/03/2003 7.5 9.5 8.25 0
9029 Thân Nguyễn Đức Hải 26/03/2003 8 8 9 5.75
9030 Nguyễn Lương Ngọc Hân 17/01/2003 8.25 9.75 10 0
9031 Nguyễn Hữu Hào 02/05/2003 8.25 9 7.75 3
9032 Đinh Hiển 23/08/2003 6.5 6.75 8.25 6
9033 Đặng Vũ Hoàng 04/02/2003 7.75 8.25 7.25 6
9034 Mai Tuấn Hưng 12/04/2003 7.25 8.25 9 6.75
9035 Nguyễn Trọng Gia Hưng 25/08/2003 7.75 8 7.5 6.5
9036 Lê Huy 17/01/2003 7.25 8.75 9 8.75
9037 Nguyễn Đình Thiên Huy 22/09/2003 7.75 8.75 8.5 10
9038 Nguyễn Mạch Khang Huy 03/06/2003 6.75 7.75 7.5 9.5
9039 NGUYỄN MINH HUY 01/01/2003 8 9.5 7.5 5.75
9040 Nguyễn Vũ Đăng Huy 12/01/2003 6.5 7 9.5 10
9041 Trần Bình Kha 16/09/2003 8.25 7.75 8.75 10
9042 Lưu Minh Khang 15/12/2003 8 8.75 7.25 5.75
9043 Nguyễn Công Khanh 11/07/2003 8.25 8.25 10 6
9044 Nguyễn Võ Nam Khánh 12/05/2003 8.25 8.5 8.25 7.5
9045 Hứa Lê Đăng Khoa 25/02/2003 7.25 8.25 6.75 7.5
9046 Huỳnh Nhật Khoa 16/01/2003 7.5 8 8.5 6.5
9047 Nguyễn Anh Khoa 26/01/2003 6.75 5.75 7 4.5
9048 Nguyễn Đăng Khoa 03/12/2003 6.75 6.75 9.5 10
9049 Phan Xuân An Khoa 17/09/2003 7.5 8.5 9.25 10
9050 Đặng Hoàng Anh Khôi 05/12/2003 7 8.25 8 4.25
9051 Đỗ Minh Khôi 20/05/2003 6.5 8.25 8.25 9
9052 Hà Sỹ Khôi 03/11/2003 6.25 4.75 5.75 5.5
9053 Lê Chung Khôi 10/06/2003 6.75 7.25 7.5 4.25
9054 Nguyễn Cao Khôi 27/02/2003 7.75 7.75 9 7
9055 Phạm Minh Khôi 21/09/2003 6.25 5 9.75 0
9056 Trần Minh Khôi 10/08/2003 6 5.25 7 4
9057 Đinh Chí Kiên 03/11/2003 7.75 4.5 9 4
9058 Nguyễn Song Kiên 10/02/2003 7 8.25 6.75 4.75
9059 Nguyễn Trung Kiên 01/08/2003 5.5 7.25 9.25 8
9060 Lê Anh Kiệt 13/01/2003 5.5 3.75 5.25 4
9061 Võ Nguyễn Hoàng Kim 14/02/2003 8.5 7.5 8.5 7
9062 Nguyễn Chương Kỳ 15/03/2003 7 8.75 8.5 6
9063 Lê Vũ Ngân Lam 21/04/2003 8.75 8.25 10 8.5
9064 Vũ Lưu Hoàng Lan 12/10/2003 8.5 8 8 10
9065 Phan Mỹ Linh 06/08/2003 8 7.25 10 3
9066 Nguyễn Tùng Linh 04/04/2003 7.5 8.25 10 7
9067 Đỗ Tấn Lộc 07/11/2003 7 7.5 9.25 8.5
9068 Trần Hoàng Long 26/09/2003 7.75 7.5 8 0
9069 Nguyễn Thanh Thảo Ly 29/12/2003 6.75 9 9 8.5
9070 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 26/06/2003 7.5 6.5 7.5 10
9071 Bùi Nguyễn Nhật Minh 09/11/2003 6.5 8.75 8.5 9.5
9072 Đỗ Nguyễn Bình Minh 31/03/2003 6.5 8 9 10
9073 Khấu Đặng Tường Minh 07/06/2003 5.75 8.25 7.25 9.5
9074 Nguyễn Hoàng Minh 31/08/2003 8.25 7.5 10 7.5
9075 Phan Hoàng Minh 23/08/2003 7.25 9.25 8.75 5.5
9076 Nguyễn Như Hoài Nam 08/12/2003 7 9.5 8 8.75
9077 Đồng Phương Ngân 06/12/2003 7.25 7.5 9 3
9078 Huỳnh Bảo Ngân 10/02/2003 8 9.25 9 10
9079 Trần Thanh Ngân 27/05/2003 8 7 8.75 10
9080 Nguyễn Ngọc Minh Nghĩa 07/10/2003 8 9.75 9.5 10
9081 Võ Huỳnh Đại Nghĩa 02/12/2003 6 7.5 8.75 6.5
9082 Lê Minh Ánh Ngọc 21/06/2003 7.75 9.5 10 9.5
9083 Võ Thái Ngọc 07/04/2003 7.75 8.5 8 8.25
9084 Lương Khải Nguyên 03/06/2003 6 8.5 9.5 10
9085 Nguyễn Khôi Nguyên 15/08/2003 7.5 7.25 10 10
9086 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 08/01/2003 6.5 8.25 7.75 8
9087 Ninh Bảo Nguyên 25/02/2003 7.5 8.75 7.75 7.25
9088 Võ Trúc Nguyên 19/07/2003 6.5 7.25 7.25 6.75
9089 Huỳnh Anh Nguyễn 21/11/2003 7.5 9 7.5 5
9090 Nguyễn Hữu Minh Nguyễn 09/10/2003 6.75 8.75 8 7.5
9091 Trần Thụy Ái Nhân 06/10/2003 6.75 7.5 10 6.75
9092 VÕ THIỆN NHÂN 04/09/2003 7 8.75 7.25 1
9093 Lê Anh Nhi 30/06/2003 7.5 8.5 7 6.75
9094 Nguyễn Thảo Nhi 12/03/2003 6.5 5.75 7.5 5.5
9095 Trần Quỳnh Như 31/08/2003 7.5 6.75 6.75 1.5
9096 Lê Tấn Phong 09/01/2003 7.5 9 10 10
9097 Huỳnh Hoàng Phúc 20/07/2003 7.5 7.25 6 5.25
9098 Trần Nguyên Phúc 03/01/2003 7.5 6.75 7 7.25
9099 Nguyễn Trần Mai Phương 16/01/2003 7 8.5 9.25 10
9100 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG 20/05/2003 7 7.5 8 6
 
Gửi ý kiến