Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Điều chỉnh môn Toán theo 4040 - File word

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH, 16.09.2021
Người gửi: Nguyễn Văn Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:53' 24-09-2021
Dung lượng: 449.5 KB
Số lượt tải: 390
Số lượt thích: 0 người
PhụlụcIII
HƯỚNGDẪNTHỰCHIỆNCHƯƠNGTRÌNHGIÁODỤCPHỔTHÔNGCẤPTHPTMÔNTOÁN
(KèmtheoCôngvănsố..... BGDĐT-GDTrHngày....tháng năm2021.củaBộtrưởng BộGDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung họcchỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phùhợpvớitìnhhìnhthựctế.
Lớp10
ĐẠISỐVÀGIẢITÍCH

TT(1)
Chương(2)
Bài(3)
Nộidungđiềuchỉnh(4)
Hướngdẫnthựchiện(5)

1

§1.Mệnh đề
HĐ1,4,8,9,10, 11
Tựhọccóhướng dẫn.§2.Tậphợp

Ghép và cấu trúc lạithành 01 bài: “Tập hợp” (nộidungchínhgồmTậphợp-Phéptoántậphợp–Tậphợpsố).§3.Cácphéptoántậphợp
ChươngI.Mệnh đề.Tậphợp
Cả03bài
Tậphợp
Tậphợp (Tậphợp,phầntử thuộctậphợp,tậprỗng)
Cáchxácđịnhtậphợp
Tâphợp con.Tậphợpbằngnhau

§4.Cáctậphợpsố

II.Phéptoántậphợp

1.Hợpcủa haitậphợp

2.Giaocủa haitập hợp

3.Hiệucủa haitập hợp

 TT(1)
Chương(2)
Bài(3)
Nộidungđiềuchỉnh(4)
Hướngdẫnthựchiện(5)

III.Tậphợpsố
GiớithiệucáctậpN, Z,Q,R
NhữngtậpconcủatậpR(khoảng,đoạn,...)
Chútrọngdạy cáckháiniệm(địnhnghĩa)vàchovídụminhhoạ
CácnộidungcònlạiHStự họccóhướngdẫn.


§5.Sốgầnđúng.Saisố
MụcI,II
Tựhọccóhướng dẫn
MụcIII
Chú trọng giới thiệuđộ chính xác của một số gầnđúng, quy tắc làm tròn số và cho ví dụ minh hoạ. CácnộidungcònlạiHStựhọccóhướngdẫn.
Bàitập 4,5.
KhôngyêucầuHSlàmÔntậpchươngI
Bàitập13, 16
KhôngyêucầuHSlàm

2Chương II.Hàmsốbậcnhất và bậchai

§1.Hàmsố
MụcIvàmụcII.1.
Tựhọccóhướng dẫn.
Cácnộidungcònlại
Chútrọngdạycáckháiniệm(địnhnghĩa)vàchovídụ minhhoạ§2.Hàmsố y=ax+ b
MụcIvàmụcII.
Tựhọccóhướng dẫn§3.Hàmsố bậchai
MụcI,1
Tựhọccóhướng dẫnÔntậpchươngII
Bàitập15
Tựhọccóhướng dẫn

 TT(1)
Chương(2)
Bài(3)
Nộidungđiềuchỉnh(4)
Hướngdẫnthựchiện(5)

3
ChươngIII.Phương trình.Hệphươngtrình
§1.Đạicươngvềphươngtrình
MụcI.3và HĐ4.
Tựhọccóhướngdẫn
Cácnộidungcònlại
Chú trọng dạy các khái niệm (định nghĩa) và cho vídụ minhhoạ.§2.Phươngtrìnhquyvềphương trình bậc nhất, bậchai
MụcIvà MụcII.1.
Tựhọccóhướng dẫn
Bàitập5
KhôngyêucầuHSlàm§3.Phươngtrìnhvàhệphươngtrìnhbậcnhấtnhiềuẩn
MụcI.
Tựhọccóhướng dẫn
Bàitập1,2,3,7
KhôngyêucầuHSlàmÔntậpChươngIII
Bàitập5,6,10,16
KhôngyêucầuHSlàm

4
Chương IV.Bất đẳng
thức. Bấtphươngtrình
§1.Bấtđẳngthức
MụcIvàcácHĐ2,4, 5,6.
Tựhọccóhướng dẫn§2.Bấtphươngtrìnhvàhệbấtphươngtrình mộtẩn.
HĐ1,HĐ 3.
Tựhọccóhướng dẫn
Cácnộidungcònlại
Chútrọngdạycáckháiniệm(địnhnghĩa)vàchovídụ
minhhoạ.§4. Bất phương trình bậcnhấthaiẩn

MụcIV

Tựhọccóhướng dẫnÔntậpChươngIV
Bàitập17
KhôngyêucầuHSlàm

5
ChươngV.Thốngkê
§1.Bảngphânbốtầnsốvàtầnsuất
§2.Biểuđồ

Cả02bài
Ghép và cấu trúc thành 01 bài là “Một số khái niệm cơbảnvềthốngkê”.
Bảngphânbốtần số, tầnsuất.Biểu đồ
Ôntập(Sốliệu thốngkê.Tầnsố.Tầnsuất)

 TT(1)
Chương(2)
Bài(3)
Nộidungđiềuchỉnh(4)
Hướngdẫnthựchiện(5)

Bảngphânbốtầnsố vàtầnsuất ghéplớp
Biểuđồ
Sốtrungbìnhcộng.Sốtrungvị.Mốt.
Ôntập(Sốtrungbìnhcộng;Mốt)
Sốtrungvị§3.Sốtrungbìnhcộng.Sốtrungvị.Mốt
§4.PhươngsaivàđộlệchchuẩnCả02bài
Ghépvàcấutrúcthành01bài:Phươngsai.Độlệchchuẩn.
Phươngsaivàđộlệchchuẩn
BàitậpthựchànhdànhchonhómHS(Giáoviênhướngdẫn HS điều tra và thu thập các số liệu thống kê theo mộtdấu hiệu nào đó. Sau đó, yêu cầu HS trình bày, phân tíchvàxửlícácsốliệuthốngkêđãthuthậpđược,cóđềcập
đếnphươngsaivàđộlệchchuẩn.Từđó,rútrakếtluậnvàcácđềxuấtkiếnnghị).

6
ChươngVI.Cung và góclượnggiác.
Côngthứclượnggiác
§1.Cungvàgóclượnggiác
MụcI.1và mụcII.1.b, HĐ1

Tựhọccóhướng dẫn
Bàitập2,3
Khôngyêu cầuHSlàm§2.Giátrịlượnggiáccủamộtcung

MụcI.3vàMụcII.

Tựhọccóhướng dẫn§3.Côngthứclượnggiác
CácHĐ1,2vàVídụ3.
Tựhọc

7
Ôntậpcuốinăm

MụcI
Tựhọccóhướng dẫn
Bàitập11

Avatar
Điều chỉnh môn Toán theo 4040 - File word
 
 
Gửi ý kiến