Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

dkt

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Lợi
Ngày gửi: 22h:25' 20-11-2016
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
và tên:
Lớp: 6...
 TRA 45’
MÔN: HÌNH HỌC

A. Trắc nghiệm khách quan (3đ) A B d
Câu 1:Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng
a. A d và Bd b. A d và Bd c. A d và Bd d. A d và Bd
Câu 2: Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng
a. A nằm giữa B và C b. B nằm giữa A và C A C B
c. C nằm giữa A và B d. Không có điểm nào nằm giữa
Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a. Điểm M nằm giữa A và B thì AM + …… = AB
b. Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm ………………………… hai điểm C và D
Câu 4: M là trung điểm của AB nếu
a. AM = BM b. AM + MB = AB c. AM + MB = AB và AM = MB
Câu 5:Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì
a. ME = 8 cm b. ME = 16cm c. ME = 3cm d. ME = 4cm
Câu 6: Trên tia Bx, BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng.
a. E nằm giữa B và F b. F nằm giữa B và E d. B nằm giữa E và F
B. Tự luận ( 7đ)
Câu 1: (1,25đ)
a. Em hãy vẽ đường thẳng MN
b. Vẽ Tia MN
c. Vẽ đoạn thẳng MN
Câu 2: (3,75đ) Trên tia Bx vẽ BC = 3 cm, BD = 6 cm.
a. Hãy so sánh BC và CD
b. C có phải là trung điểm của BC không ? Vì sao ?
Câu 3: (2đ) Trên tia Ox vẽ OA = 3 cm, OB = 5 cm, OC = 8cm. Trong ba điểm A, B, C
điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao?


Bài kiểm tra 1 tiết chương I hình học 6
(Năm học 2011-2012)

Điểm
Lời phê của giáo viênĐề bài
A / Trắc nghiệm
Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1) Hai đường thẳng không song song với nhau là hai đường thẳng
A. Cắt nhau B. Trùng nhau
C. Phân biệt D. Hoặc cắt nhau hoặc trung nhau
2) Trên hình bên đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào?
A. Đoạn thẳng IK B. Đoạn thẳng MP
C. Đoạn thẳng PN D. Đoạn thẳng PM, MN
Câu 2: Điền vào chỗ trống những từ hoặc cụm từ thích hợp.
a) Đoạn thẳng MN là hình gồm những điểm .........................................hai điểm M và N và hai điểm ..............
b) Nếu điểm .......... nằm giữa hai điểm ................................... thì AM + MB =AB
Câu 3: Các khẳng định sau đúng hay sai?
Các khẳng định
Đúng
Sai

a) Hai tia AB và AC có chung gốc A là hai tia đối nhaub) Hai đoạn thẳng khác nhau có chung nhau nhiều nhất một điểm.c) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng PQ khi IP = IQ = d, Nếu M nằm giữa A và B thì MA + M B = AB
B / Tự luận
Câu 4: Vẽ hai đường thẳng xy và tz cắt nhau tại điểm O. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Ot. Vẽ đường thẳng đi qua hai
 
Gửi ý kiến