Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

unit 16 - do you have any pets?

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Ngọc Phượng Linh
Ngày gửi: 14h:23' 13-04-2017
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 1006
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
UNIT 16: DO YOU HAVE ANY PETS:

I. Fill in the blank with suitable letter:
1. i__ fro__t __f 2. __ar__ot 3. bi__d
4. . ra__bit 5. __ute 6. c__ge
7. __et 8. gol__f__sh 9. un__er th__ ta__le
10. __is__ ta__k 11. be__ind 15. f__owe__ p__t

II. Matching:
A B
1. Do you have any pets? a. They’re in the cage.
2. That’s my cat. b. Yes, I do. I have one bird and one cat.
3. Where is the dog? c. No, I don’t.
4. Where are the birds? d. It’s cute.
5. Do you have have any parrots? e. It’s next to the table.
1+ ........ 2+ ........ 3+ ........ 4+ ........ 5+ ........

III. Fill in the blank with “do/ does/ have has”
..................................... you like English? – Yes, I ..................................... .
She ..................................... a cat. Its name is Mimi.
..................................... Lan have a doll? – No, she ..................................... not.
My house .................................. many rooms: living room, dining room, kitchen, bathroom and bedroom.
5. ............................ Linda have any rabbits? ( Yes, she ....................

IV. Look and Write:
   

Hi! My name’s Laura. I have some pers. These are my ________. They’re on the sofa.. And this is my ___________. It is on the table. And I also have goldfish. It is in the _____________ I have two _________. They’s in the ____________
 
Gửi ý kiến