Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DU THAO CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG 2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BO GD - DT
Người gửi: Trần Quang Hào (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:25' 27-02-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 589
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTÀI LIỆU
GIỚI THIỆU DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
( Kèm theo Công văn số 465 /BGDĐT-VP ngày 31 /01/2018 của Bộ GDĐT)Hà Nội, tháng 01 năm 2018
MỤC LỤC

ĐẦU
. CT GDPT TỔNG THỂ
. Những vấn đề chung
.1 Vì sao phải đổi mới CT GDPT?
.2. Cơ sở khoa học của việc đổi mới CT GDPT
.3. Cơ sở pháp lí của việc đổi mới CT GDPT
.4. Quan điểm xây dựng CT GDPT mới
.5. Phương pháp xây dựng CT GDPT mới
. Những điểm mới của CT GDPT
.1. Phát triển phẩm chất và năng lực của người học
.2. Kế hoạch dạy học
.3. Phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục
. Một số nội dung mới trong CT GDPT
.1. Dạy học tích hợp trong CT GDPT mới
.2. Giáo dục hướng nghiệp trong CT GDPT mới
.3. Giáo dục STEM trong CT GDPT mới
. Tính kế thừa và phát triển của CT GDPT mới so với CT GDPT hiện hành
.1. Tính kế thừa
.2. Tính phát triển
.3. Tiếp thu lí luận và kinh nghiệm quốc tế trong CT GDPT mới
. TÓM TẮT DỰ THẢO CÁC CT MÔN HỌC
. CT môn Tiếng Việt/ Ngữ văn
. CT môn Ngoại ngữ
.1. CT môn Ngoại ngữ 1 – môn Tiếng Anh
.2. CT Làm quen tiếng Anh Lớp 1 và Lớp 2
.3. CT môn Ngoại ngữ 2 – môn Tiếng Pháp
.4. CT môn Ngoại ngữ 2 – môn Tiếng Nga
.5. CT môn Ngoại ngữ 2 – môn Tiếng Đức
.6. CT môn Ngoại ngữ 2 – môn Tiếng Trung Quốc
.7. CT môn Ngoại ngữ 2 – môn Tiếng Nhật
.8. CT môn Ngoại ngữ 2 – môn Tiếng Hàn
. CT môn Toán
. CT môn Giáo dục công dân
. CT môn Tự nhiên và xã hội
. CT môn Lịch sử và Địa lí (lớp 4, lớp 5)
. CT môn Lịch sử và Địa lí (THCS)
. CT môn Lịch sử
. CT môn Địa lí
. CT môn Khoa học
. CT môn Khoa học tự nhiên
. CT môn Vật lí
. CT môn Hoá học
. CT môn Sinh học
. CT môn Công nghệ
. CT môn Tin học
. CT môn Giáo dục thể chất
. CT môn Âm nhạc
. CT môn Mĩ thuật
. CT Hoạt động trải nghiệm/ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp


MỞ ĐẦU

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới CT (CT), SGK(SGK) GDPT(GDPT) và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới CT, SGK GDPT, Bộ GDĐT tổ chức xây dựng CT GDPT mới.
Ngày 27/7/2017, bộ khung của CT là CT GDPT tổng thể đã được Ban Chỉ đạo Đổi mới CT, SGKGDPT của Bộ GDĐT thông qua, làm căn cứ biên soạn các CT môn học và hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học). Ngày 19/01/2018, dự thảo các CT môn học được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
Để giúp cán bộ quản lí giáo dục, giảng viên, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân tìm hiểu CT GDPT mới, Ban Phát triển CT GDPT biên soạn tài liệu này để giới thiệu những vấn đề chung thể hiện ở CT GDPT tổng thể và giới
 
Gửi ý kiến