Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH TAM GIÁC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: MAI THỊ QUỲNH
Người gửi: Cao Van Viet
Ngày gửi: 20h:37' 07-09-2014
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 1934
Số lượt thích: 0 người
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁCI : Kiến thức cần nhớ
1: Định nghĩa : Đương trung bình của tam giác là đường thẳng nói trung điểm hai cạnh của 1 tam giác
2: Tính chất
Đương trung bình của tam giác thì so ng song với cạnh còn lại và có độ dài bằng nửa cạnh đó
Đường thẳng đi qua trung điểm 1 cạnh và song song với cạnh thứ 2 thì đi qua trung điểm của cạnh thứ 3

A *) MN là đường trnung bình của tam giác ABC ta suy ra được

M NM//BC
N
C MN=1/2BC


B
II : Bài tập
Bài 1 : Cho tam giác ABC , đường trung tuyến AM
Lấy điểm D thuộc AC sao cho DC=2AD , gọi I là giao điểm của BD&AM . Chứng minh AI=MI
Gọi I là trung điểm AM . D là giao điểm của BI&AC . Chứng minh DC=2AD
Bài 2 : Cho tam giác ABC , các đường trung tuyến BE ,CD cắt nhau tại G . Gọi I,K theo thứ tự là trung điểm của BG, CG . Chứng minh DE//IK

Bài 3 : tìm x trong hình vẽ sauBài 4 :Chứng minh AH=HK


Bài 5 : Cho tam giác ABC vuông tại B , góc A=60 , phân giác của góc A là AD , Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của AD, AC, CD
Chứng minh BNMI là hình thang cân
Tính các góc của hình thang cân trên
Bài 6 ; Cho tứ giác ABCD , gọi E,F,I theo thứ tự là trung điểm của AD,BC,CA , chứng minh ABCD là hình thang khi I,E,F thẳng hàng
Bài 7 : Cho hình thang ABCD (AB//CD) , Gọi E,F,I ,K theo thứ tự là trung điêm AD, BC,CA,BD . tính độ dài các đoạn thẳng EK, KI ,IF biết
AB=12cm . CD=16cm
AB=8cm , CD=6cm
Bài 8 : Cho tam giác ABC , M&N theo thứ tư là trung điểm AB&AC , , Trên tia đối của tia Mn lấy điểm P sao cho NP=MN , chứng minh
Chứng minh MP=BC
CP//AB
MB=CP
Bài 9 : cho tam giác BAC, M là trung điểm của Bc , I là trung điểm của AM . chứng minh BD=2AD
Bài 10 :Cho ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB, AC và BC. Nối AP cắt MN tại I. C/m I là trung điểm chung của AP và MN
Bài 11 :Cho . Trên các cạnh AB, AC lấy D, E sao cho AD= AB; AE=AC. DE cắt BC tại F. C/M: CF= BC
Bài 12 :  vuông tại A có AB = 8; BC = 17. Vẽ vào trong  một tam giác vuông cân DAB có cạnh huyền AB. Gọi E là trung điểm BC. Tính DE.

 
Gửi ý kiến