Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

E 9 - GRAMMAR & EXERCISES - 2nd semester

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tailieu.vn
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 14h:48' 23-04-2019
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 298
Số lượt thích: 1 người (huỳnh thị nhàn)
MÔN TIẾNG ANH 9
Language Focus
Unit 6: THE ENVIRONMENT
I. Adjectives and Adverbs (Tính từ và Trạng Từ)
Adjective:
VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:
- Tính từ đứng trước một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.
Ex: It is a white shirt.
- Tính từ theo sau một số động từ như:
to be, seem, keep, look, feel, taste, sound, smell, get, become …
Ex: She is intelligent.

Adverb:
CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ CHỈ THỂ CÁCH:
Tính từ + ly ( Trạng từ
bad + ly ( badly
slow + ly = slowly
happy + ly ( happily

Một số trường hợp ngoại lệ:
good ( well
early ( early
late ( late
hard ( hard
fast ( fast
Ex: He is a good student. He studies well.
Trạng từ có chức năng bổ nghĩa cho động từ thường.
II. ADVERB CLAUSES OF REASON: Các mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do
Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do bắt đầu bằng: Because / Since / As nói lên lý do của sự việc được thể hiện qua mệnh đề chính.
Ex: Ba is tired because / since / as he stayed up late watching TV.
III. ADJECTIVE + THAT CLAUSE
Trong đó “that-clause” bổ sung nghĩa cho adjective; mang nghĩa “rằng, là, mà”.
S + to be + Adjective + That + S + V


Ex: That’s wonderful. I am pleased that you are working hard.
adj. that-clause
IV. CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1 (Câu điều kiện loại 1)
Nói đến một khả năng có thể xảy ra, thành hiện thực trong tương lai.
Câu điều kiện thông thường có 2 phần:
- Phần nêu lên điều kiện bắt đầu với IF ta gọi là mệnh đề chỉ điều kiện (If Clause). Nếu mệnh đề if viết trước thì phải có dấu phảy.
- Phần nêu lên kết quả gọi là mệnh đề chính. (Main Clause)
IF CLAUSE
MAIN CLAUSE

Verb in Simple Present (Hiện Tại Đơn)
If - S – V (s/es)- O
Verb in Simple Future (Tương lai đơn)
S – will – V (bare infinitive) - O


Ex: If we pollute the water, we will have no fresh water to use.
( ( (
UNIT 7: SAVING ENERGY
I. Connectives (các từ nối): and, but, because, or, so, therefore, however
Có chức năng nối các từ, các mệnh đề, các câu lại với nhau.
Ex: I’d love to play volleyball but I have to complete an assignment.
II. Phrasal verbs (Các ngữ động từ)
turn off (tắt), turn on (mở, bật), look for (tìm, kiếm), look after (trông nom, chăm sóc), go on (tiếp tục) ...
III. Making Suggestions (Đưa ra lời đề nghị)
1. SUGGEST + V-ING:
Ex: I suggest collecting some money.
2. SUGGEST + (that) + S + should +V:
Ex: I suggest (that) you should speak English in class.
UNIT 8: CELEBRATIONS
I. RELATIVE CLAUSES (Các mệnh đề quan hệ)
1. Mệnh đề xác định (defining) là mệnh đề cần thiết để làm rõ nghĩa danh từ đứng trước nó. Mệnh đề này không có dấu phảy trước và sau nó.
Ex: I don’t know the girl who/that you met yesterday.
2. Mệnh đề không xác định (non-defining) là mệnh đề không cần thiết phải có để làm chức năng giới hạn danh từ đứng trước nó, nghĩa là bản thân danh từ trước nó đã rõ. Vì thế mệnh đề này thường dùng sau danh từ riêng, sở hữu tính từ hoặc các tính từ chỉ định (phải có dấu phẩy ở trước và sau mệnh đề).
Ex: Mr. Pike, who is my neighbor, is very nice. (không được dùng that)
3. Cách dùng:
FUNCTIONS
DEFINING
NON-DEFINING

SUBJECT
people
WHO / THAT
WHO


things / animals
WHICH / THAT
WHICH

OBJECT
people
WHO(M) / THAT
WHO(M)


things / animals
WHICH / THAT
WHICH

POSSESSIVE
people
WHOSE
WHOSE


things / animals
WHOSE
WHOSE


II. ADVERB CLAUSES OF CONCESSION
(Các mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ)
1. although / even though / though + clause: mặc dù / cho dù
 
Gửi ý kiến